http://www.webareal.cz/kscmbreclav/7-Zpravodaj-OV-KSCM

» 2015
VČS Okresní rady KČP v Břeclavi

30 ledna 2015 se konala VČS Okresní rady KČP v Břeclavi. Pozvání přijali  předseda OV KSČM v Břeclavi s.JUDr. Stanislav Šprtel, předseda Okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu br. Václav Vaněk a zástupci Česko-ruské společnosti. Stávající předseda př.Ladislav Struška zhodnotil činnost organizace za minulý rok a předložil plán práce na rok 2015. Byla přednesena zpráva o hospodaření a rozpočet na rok 2015. Odstupující předseda př.Struška byl zvolen "čestným předsedou" a novým předsedou zvolen př.Jaroslav Baťka. Za dlouholetou práci ve výboru OR KČP poděkoval př.Struška odstupujícím členům př.Zdence Nezvalové a př.Antonínu Bachůrkovi a předal jim malý dárek.

Pietní akt v Poštorné


Základní organizace KSČM v Poštorné uctila památku padlých a 70.výročí osvobození Poštorné(21.4.1945). Setkání zahájila úvodním slovem s.Božena Švendová, předsedkyně ZO KSČM Poštorná. Následně vystoupil s hlavním projevem s.Malinkovič, z něhož uvádíme: "Dnes vzpomínáme 70.výročí osvobození Poštorné Rudou armádou od německých okupantů. Chtěl bych vzpomenout pár faktůo osvobozovacích operacích a připomenout památku padlých sovětských vojáků v našem regionu a v Poštorné. Poštorná byla osvobozena v rámci
bratislavsko-brněnské operace, kterou byl pověřen 2.ukrajinský front. Při osvobozování Břeclavi padlo 80 sovětských vojáků, v Poštorné padlo 14 sovětských vojáků a v CH.N.Vsi jeden. Většina sovětských vojáků je pohřbena v Hodoníně, v Poštorné bylo pochováno 5 vojáků. Čest jejich památce."

Dagmar Švendová


Beseda se s.Petrem Šimůnkem

11.února 2015 se uskutečnila v Břeclavi beseda se s.Petrem Šimůnkem, 1.místopředsedou ÚV KSČM pro řízení stranické práce, komunální a regionální politiku a volby. Že byl o besedu velký zájem svědčil přeplněný sál OV KSČM v Břeclavi. Podrobnější informace v okresním Zpravodaji.Pietní akt k 70.výročí osvobození města Břeclavi

16.dubna 2015 se konal pietní akt k 70.výročí osvobození města Břeclavi od fašistické okupace. Akce se konala v parku u nádraží ČD u sochy sovětského vojáka-osvoboditele. Památce se přišlo poklonit více než sto občanů a mládeže. Byli zde představitelé města v čele se starostou Ing.Pavlem Dominikem, zástupci politických stran a občanských sdružení a také generální konzul Ruské federace Alexej Šaraškin. Zde přinášíme fotografie, více informací v okresním Zpravodaji.                                                 Svrček Milan

Oslava MDŽ v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip pozval ženy k oslavě Mezinárodního dne žen. Mezi hosty byly J. E. paní MA Keqing, velvyslankyně Čínské lidové republiky, J.E. paní Souriya OTMANI, velvyslankyně Maroka, paní Monica Stensland, první tajemnice velvyslankyně Norska, paní Pham Ngoc Tram, manželka velvyslance Vietnamské socialistické republiky, paní Anna Ponomarjova, zástupkyně velvyslance Ruské federace v ČR, starostky a místostarostky, zastupitelky, poslankyně, europoslankyně Kateřina Konečná a spisovatelka Marie Formáčková. Ženy ve svém projevu pozdravil místopředseda PS PČR Vo jtěch Filip a předseda poslaneckého klubu KSČM Ing. Pavel Kováčik. Pro dobrou zábavu všem zazpíval soubor Osmikráska a Vlasta Korec. (zdroj: fb KSČM).

 

 

Oslava proběhla v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v sále "Státních aktů". Z břeclavského okresu byla na toto setkání pozvána i starostka obce Kostice JUDr. Anna Bradávková. Soudružka starostka nám k setkání řekla: "Velmi mne pozvání potěšilo a považuji to za obrovskou poctu. Nestává se mi často, abych měla příležitost se podobné události v poslanecké sněmovně zúčastnit. Celá oslava se nesla v úsměvné, příjemné atmosféře. Řečníci vzdali hold ženám a jejich důležité a záslužné práci ve společnosti. Zazněl i názor, že máme i v dnešní době ještě co dohánět na poli rovného postavení mužů a žen ve společnosti, ale i to, že nic se nemá přehánět a s malou nadsázkou..."nechť jsou ženám ponechány sukně a mužům kalhoty"." Všechny přítomné ženy obdržely drobné dárečky, kytičku gerbery, čokoládové bonbóny i Velikonoční kuchařku.

 

Dagmar ŠVENDOVÁ, zastupitelka města Břeclav

foto:archiv ÚV KSČM, foto: archiv Bradávková

Oslava MDŽ v Břeclavi

Mezinárodní den žen jsme oslavili úspěšně i v Břeclavi, kdy se 8. března v domě kultury sešlo asi 180 příznivců, převážně žen. Moderování se letos ujal s. Otto Brázdil, v úvodním slově s. Stanislav Blažej připomněl, proč se slaví svátek MDŽ. Následně přednesla báseň „Píseň aktuální o jedné paní“     s. Ivana Filipská, s výběrem písní vystoupila s. Adriana Lehutová s dcerou Kristi nou a dětský folklórní soubor Žižkovjánek z Moravského Žižkova předvedl své pásmo písniček a her. Závěr akce již tradičně proběhl v doprovodu pana Švásty z Bořetic, který hrál k poslechu i k tanci krásné melodie.  Akce se podařila natolik, že se přítomným nechtělo odcházet domů.

Dagmar ŠVENDOVÁ, zastupitelka města Břeclav

Foto: Milan Svrček, Dagmar Švendová

Jednání klubu KSČM v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje

Dne 17. března 2015 v16 hod. proběhlo na půdě KÚ jednání klubu KSČM vZastupitelstvu Jihomoravské kraje. Přizváni byli i členové komisí Rady JMK za klub KSČM, předsedové okresních rad zastupitelů a zástupce Jihomoravského krajského výboru KSČM.

Jednání zahájil s. Navrkal, přivítal všechny přítomné a poté předal slovo Ing. Minaříkovi z oddělení strategického rozvoje KÚ, který představil nově vznikající Integrovaný regionální operační program pro zájemce o dotace z Evropské unie v letech 2014 – 2020 – krátce IROP, což je vlastně nástupce Regionálního operačního programu Nuts II Jihovýchod – ROP Jihovýchod.

Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

 

Adriana LEHUTOVÁ, zastupitelka města Břeclav

FOTO: archiv klubu KSČM v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje

Konečně znám pravdu o Kubě

Moc jsem se těšila na 17. března na besedu sMartou Struškovou o Kubě. Vím o Kubě málo, protože naše média o ní buď mlčí, nebo opatrnicky sdělují polopravdy. Marta vlistopadu 2014 procestovala za 15 dní polovinu Kuby, a co viděla, slyšela a zjistila, nám skvěle povyprávěla. Milan Svrček kvypravování promítal to, co „nasbírala“ do fotoaparátu.

Teď znám nejen celou historii „ostrova svobody“, ale i celou jeho socialistickou současnost založenou na vzdělanosti. USA začíná uvolňovat po 54 letech embargo. Vydrží Kubě její socialismus (=zadarmo bydlení, zadarmo školství, zadarmo školní a závodní stravování, zadarmo zdravotnictví, zadarmo základní potraviny atd.)? Držme palce!!!

 

 

Mgr. Ivana FILIPSKÁ starší

Poznámka Redakce:

 

V budoucnu zvažujeme pořádat pravidelně na OV KSČM v Břeclavi zajímavé besedy a přednášky. Zajímá nás proto, o jaká témata byste měli zájem. Prosím napište nám, vaše náměty rádi uvítáme!

FOTO: Milan Svrček


Setkání hraničářů Jižní Moravy

Dne 27.6.2015 se uskutečnilo Setkání bývalých ochránců státních hranic a jejich sympatizantů z celé Jižní Moravy. Bylo zde přítomno asi 150 příznivců KČP. Setkání se zúčastnil starosta města Břeclavi pan Ing.Pavel Dominik, poslanec PČR Mgr.Ivo Pojezný, předseda OV KSČM v Břeclavi Judr.Stanislav Šprtel a zástupci jednotlivých okresních a krajských rad KČP. Na setkání bylo oceněno několik členů KČP různými diplomy a plaketami. Byly zde různé výstavky zbraní, munice nalezené v Bořím lese a medaile různých hodnot. Podrobnější informace budou v okresním Zpravodaji.                                    Svrček MilanDen dětí v Břeclavi

Dětské odpoledne u příležitosti oslav MDD proběhlo v sobotu 6.6.2015 ve Staré Břeclavi v areálu "Na vodě", kde OV KSČM tradičně připravuje pro děti sportovní, kreativní a vědomostní hry a soutěže. Tentokrát jsme oslavu připravili ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu(ČSBS) a Klubem českého pohraničí(KČP). Na akci přišlo více než 300 návštěvníků, převážně děti s doprovodem.

(foto: Milan Svrček, Dagmar Švendová)Den dětí v Moravské Nové Vsi

ZO KSČM Moravská Nová Ves oslavila MDD 1.6. 2015 spolu s dětmi z mateřské školy Sluníčko.Cesta Nočních vlků napříč střední Evropou

Noční vlci (ruští motorkáři) dokončili v sobotu 2.5.2015 svou ostře sledovanou cestu napříč střední Evropou k uctění památky rudoarmějců, kteří před 70 lety padli při osvobozování Evropy. Přes rozporuplné reakce zástupců některých států jimiž motorkáři plánovali projet jim cestou vyjadřovali podporu různí lidé. Jinak tomu nebylo ani na úseku trasy z Brna do Vídně kde je doprovázeli nebo vítali i členové a sympatizanti KSČM z břeclavského okresu mimo jiné Oto Brázdil, Adriana Lehutová, Táňa a Kateřina Stiglerová nebo Marta Strušková a Antonín Kocman. O cestě Nočních vlků na trase z Brna do Vídně bude v květnovém a červnovém čísle Zpravodaje OV KSČM Břeclav informovat Oto Brázdil, který pořídil i tyto fotografie.Manifestace proti fašismu a válce

V sobotu 9.května 2015 jsme se zúčastnili v Praze demonstrace proti násilí, fašismu a válce u příležitosti 70.výročí osvobození Prahy Rudou armádou. Akci pořádal KČP a její součástí byla i PLAVBA VÍTĚZSTVÍ  po Vltavě. Samotné manifestace se zúčastnilo několik stovek demonstrantů. Mezi přítomnými byla poslankyně Marta Semelová, 1.místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek, představitelé Národní rady KČP v čele s Milanem Richterem, stávajícím předsedou, senátor Jan Veleba, zástupci německé levicové strany Die Linke a také váleční veteráni. V politických projevech se  stále  opakovalo „Je třeba se postavit těm, kteří dnes chtějí přepisovat dějiny. Derou se na scénu a jsou všude. Ve státní správě, v politice i v médiích“ zdůraznil například Jan Veleba. Pořadatelé během demonstrace sbírali podpisy pod petici požadující zachování sochy maršála Koněva v Praze 6.

Po skončení manifestace se 400 přítomných demonstrantů, kteří si zakoupili vstupenky na loď, vydali na Plavbu vítězství a za doprovodu harmoniky si prozpěvovali po Vltavě. Předpověď špatného počasí se nevyplnila a krásně nám svítilo sluníčko. Velmi vydařená  akce.

Za břeclavské demonstranty  Svrček MilanPietní akt v Hustopečích u příležitosti 70. výročí osvobození ČR

Česko – Ruská společnost, z.s. Břeclav ve spolupráci s OV KSČM Břeclav  uspořádala u příležitosti 70 výročí vítězství nad fašismem  na vojenském pohřebišti v Hustopečích  pietní akt. K památníku padlých rudoarmějců položili květiny poslanec Parlamentu ČR doc. PHDr. Miroslav Grebeníček, CSc, předseda OV KSČM Břeclav JUDr. Stanislav Šprtel, zástupci Česko-Ruské společnosti, atašé Ruského konzulátu v Brně Alexej  Miťajev, mgr. Václav Vaněk za Český svaz bojovníků za svobodu OV Břeclav, zástupci MěV KSČM Hustopeče. Pietní akt zahájila básní mgr. Ivanka Filipská, doc.PHDr. Miroslav Grebeníček ve svém projevu připomněl zásluhy padlých vojáků Rudé armády na osvobození Československa. Svou kulturní vložkou v ruském jazyce  přispěli studenti Gymnázia Velké Pavlovice pod vedením profesorky mgr. Jany Lorenzové. Pietní akt byl ukončen Internacionálou.

Břeclavská delegace se zastavila u tanku u Staroviček, kde položila k památníku květiny. Akce byla zakončena posezením v hotelu Centro v Hustopečí.

Antonín Kocman, předseda ČRS Břeclav            Foto : Milan SvrčekBřeclav - 1.máj 2015 – SVÁTEK PRÁCE

Okresní organizace KSČM v Břeclavi připravila, tak jako každoročně, oslavu svátku 1.máje. Letos byla změna, protože kvůli deštivému počasí se akce konala v domě školství, v předsálí. I přes deštivé počasí se SVÁTKU PRÁCE zúčastnilo asi 340 občanů z Břeclavi a blízkého okolí. Účastníkem a hlavním řečníkem byl 1.místopředseda ÚV KSČM s.Petr Šimůnek a během akce naše setkání navštívil europoslanec s.Miroslav Ransdorf. Zde přinášíme fotografie, podrobnější informace naleznete v okresním Zpravodaji.

Svrček MilanSetkání v Hroznatíně

V sobotu 21.listopadu 2015 se v Hroznatíně konala vzpomínková akce  ke 120.výročí narození bývalého armádního generála a prezidenta ČSSR soudruha Ludvíka Svobody. Za KČP, ČRS a Klub seniorů z Břeclavi se akce zúčastnili  Jaroslav Baťka, Zdeněk Machač, Antonín Kocman, Jan Sasín a Vlastimil Maděra.

Poklonit se hrdinství, bojovníku obou světových válek a čestnému člověku přišlo několik stovek občanů, členů SBZS, KČP, ČRS, SLS, příslušníků vojenských sil, vojáků proti válce, také Klubu KSČM PS, zástupců měst a obcí, kde je L.Svoboda čestným občanem, až ze Svidníku v SR. Byla zde  přítomná dcera p.Z.Klusáková-Svobodová a vnuk L.Svobody M.Klusák. Přítomné pozdravil také generální konzul Ruské federace v Brně Alexandr Nikolajevič Budajev. Podrobnější informace je zveřejněna v Haló novinách 23.11.2015.

Vlastimil MaděraOkresní konference v Břeclavi

21.listopadu 2015 se konala okresní konference Komunistické strany Čech a Moravy v Břeclavi, která byla zahájena hymnou ČR. Konferenci zahájil stávající předseda OV KSČM v Břeclavi s.Stanislav Šprtel. Dále byla řízením konference pověřena s.Adriana Lehutová a s.Oto Brázdil. Jednání OK se zúčastnil 1.místopředseda ÚV KSČM s. Petr Šimůnek, poslanci  PČR s.Miroslav Grebeníček a s.Ivo Pojezný, člen ÚRK s.Milan Kovařík, předseda Klubu zastupitelů KSČM Jihomoravského kraje s.Stanislav Navrkal, člen krajského zastupitelstva s.Jan Navrátil a další hosté.

Při veřejné volbě nového předsedy OV KSČM v Břeclavi,  byl na další dvouleté volební období zvolen opět s.Stanislav Šprtel a to 45 hlasy z 56 přítomných delegátů. Další informace naleznete v okresním Zpravodaji.Křest nové knihy

OV Svazu bojovníků za svobodu v Břeclavi a OR Klubu českého pohraničí v Břeclavi, vydali k 70.výročí vítězství nad fašismem a osvobození naší vlasti publikaci, pod názvem „Po stopách památníků osvobození Břeclavska“. 30.října 2015 proběhl křest této publikace za přítomnosti poslance PČR Ing. Jiřího Petrů, místostarosty města Břeclavi Ing. Zdeňka Urbana a dalších zástupců měst a obcí našeho regionu.

Při této příležitosti byla předána autorovi publikace Milanu Svrčkovi, předsedovi ZO KSČM Břeclav č.68,  pamětní medaile ČSBS III. stupně „Za dlouholetou a záslužnou práci pro Český svaz bojovníků za svobodu“ a  Klubem českého pohraničí mu byla udělena medaile „Za zásluhy o rozvoj KČP“ III.stupně.Zájezd do Kroměříže

Klub seniorů při OV KSČM Břeclav uspořádal 14.října 2015 zájezd do Kroměříže. Zájezdu se zúčastnili jak naši senioři, tak také zájemci z řad KČP, Českého svazu bojovníků za svobodu a Česko-ruské společnosti. V Kroměříži jsme navštívili hrob prezidenta, armádního generála Ludvíka Svobody, kde jsme položili kytičku, dále jsme navštívili zámek v Kroměříži a muzeum vojenské historie, pohraniční stráže,SNB a policie v Osičanech na Kroměřížsku. Zde jsou nějaké fotografie z tohoto zájezdu.     Svrček MilanSlavnost Haló novin – čtvrtstoletí našeho deníku

V sobotu 19.9.2015 jsme se zúčastnili Slavnosti Haló novin v Praze na Výstavišti u Křižíkovy fontány. Za pěkného slunečného počasí se zde již od 10.00 hod. představili zpěváci, např. Richard Sacher, písničkář Radovan Rybák a cimbálová muzika Kyjovsko. Na pódiu vystoupila v rozhovoru předsedkyně KV KSČM v Praze s.Marta Semelová s generálním ředitelem Futura a.s. a šéfredaktorem Haló novin Petrem Kojzarem.25.setkání pod Kunětickou horou

5.září 2015 se sešlo pod Kunětickou horou tisíce občanů na tradičním setkání levicově smýšlejících občanů. Letos to bylo již 25. setkání, které se konalo pod heslem „PROTI FAŠISMU A VÁLCE“. Celým odpolednem provázeli toto setkání moderátoři Hana Horská a Jaroslav Fišer, jinak zastupitelé Pardubického kraje za KSČM.Slavnost česko-slovenské vzájemnosti

V sobotu 29.srpna 2015 uspořádal OV KSČM ve Frýdku-Místku společně s Moravskoslezským KV KSČM, místní organizací KSČM v Brušperku, Haló novinami a OV KSS v Čadci, již tradiční  Slavnost česko-slovenské vzájemnosti. Letos to bylo již 22. setkání. Sešlo se zde něco přes 400 účastníků.Tvrdonice - setkání přátel na moravsko-slovenském pomezí

Jihomoravské Tvrdonice v sobotu 22. 8. ožily! Letošní již 25. ročník "Setkání občanů a mládeže na moravsko-slovenském pomezí" pořádaný Jihomoravskou krajskou radou KSČM, OV KSČM Břeclav, OV KSČM Hodonín a OV KSS Skalice pod heslem "Naše národy hranice nerozdělí" přilákal kolem 3000 návštěvníků, kteří se sem sjeli z různých míst ČR a SR.XXV. přátelské setkání u zemské hranice na Lázku

Nová historie Lázku se začala psát v roce 1991, kdy se sešla skupina nadšenců z okresu Ústí nad Orlicí a založila tradici setkávání všech pokrokově smýšlejících lidí. Postupně se přidávaly i OV KSČM Svitavy a Šumperk a vznikla tak krásná společenská akce, na kterou se všichni těší, letos již dvacátým pátým rokem.

Zúčastnili jsme se této akce již po několikáté. Od 11.00 hod vyhrávala hudební skupina DUALL Sopotnice, ve 13.00 hod bylo kladení věnců a politické projevy. Za ÚV KSČM vystoupil 1.místopředseda s.Šimůnek. Měl velmi zajímavý projev a je dobré si ho přečíst v Haló novinách  ( http://www.halonoviny.cz/articles/view/39804709 ). Od 14.00 hod vyhrávala kapela Moravští muzikanti. Bylo to moc pěkné setkání.

 

Svrček MilanZmIzZj