http://www.webareal.cz/kscmbreclav/7-Zpravodaj-OV-KSCM

» 2014
Setkání u zemské hranice na Lázku u Cotkytle

Setkání na Lázku. V sobotu 2.8.2014 se uskutečnilo již XXIV. přátelské  setkání Čechů, Moravanů a Slováků u zemské hranice na Lázku u Cotkytle. Sešlo se zde kolem tisíce lidí. Setkávají se zde levicově smýšlející lidé z celé republiky a ze Slovenska. Z Břeclavi se této akce pravidelně zúčastňuje několik členů KSČM. I letos jsme byli při tom. Za ÚV KSČM zde byli přítomni předseda s. Vojtěch Filip a 1.místopředseda s.Petr Šimůnek. Bližší informace v okresním Zpravodaji.   Svrček MilanSetkání členů a sympatizantů Česko-Ruské společnosti

25.února 2014 se uskutečnilo v Hustopečích v sále hotelu Centro setkání členů a sympatizantů Česko-Ruské společnosti. Všechny přítomné přivítal předseda okresní organizace přítel Rostislav Polínek. Tohoto setkání se zúčastnil i předseda okresní rady KČP Břeclav, přítel Ladislav Struška a kandidátka voleb do EP za KSČM soudružka Dagmar Švendová. Podrobnější informaci podáme v okresním Zpravodaji OV KSČM. Zde přinášíme fotografie z tohoto setkání.                   SMOkresní sněm KČP Břeclav

28.února 2014 se konal v sále OV KSČM v Břeclavi okresní sněm KČP Břeclav. Jednání zahájil jednatel okresní rady KČP přítel Zdeněk Machač a  přivítal všechny přítomné a také zástupce Svazu bojovníků za svobodu a Česko-Ruské společnosti. Zvláště srdečně přivítal kandidátku voleb do EP s.Dagmar Švendovou. O průběhu jednání budeme informovat v okresním Zpravodaji. Zde přínášíme fotografie.         SMBeseda ke Dni učitelů

Dne 28.března 2014 uspořádal OV KSČM v Břeclavi, ve spolupráci s pedagogy, přátelskou besedu ke Dni učitelů. Této akce se zúčastnilo asi 30 učitelů a sympatizantů tohoto svátku. Bližší informace přineseme v okresním Zpravodaji. Zde jsou fotografie z tohoto setkání.    SM

IX. národní sněm Klubu českého pohraničí

16.a 17.srpna 2014 se konal v Olomouci IX.národní sněm KČP. Bylo zde pozváno více než 300 delegátů ze všech krajů České republiky, ze středního Pováží a z východního Slovenska. Sněmu se zúčastnilo také asi 30 hostů z České republiky a ze zahraničí. Pozváni byli předsedové všech politických stran a politických hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR.

Pozvání však přijala pouze KSČM, která vyslala na toto jednání místopředsedu ÚV KSČM s. Jiřího Dolejše. Ostatní se omluvili. Mezi hosty byli představitelé vlasteneckých a levicových spolků. Byli zde přátelé ze Slovenska a z Německa.

Národní rada pak na svém prvním zasedání zvolila předsedou NR KČP opět Ing. Karla Jandu.

Letos poprvé v historii KČP se udělovala i medaile „VLASTENECKÝ ŘÁD“ , kterou mimo jiné obdržel i soudruh Ladislav Struška.

Gratulujeme !!!

Více informací naleznete v okresním Zpravodaji OVKSČM.

Pietní akt v Hustopečích

Česko-ruská společnost Břeclav uspořádala 8.května 2014 k 69.výročí osvobození naší vlasti slavnou Rudou armádou pietní akt na pohřebišti ruských vojáků v Hustopečích. Podrobnější informaci přineseme v okresním Zpravodaji, zde přinášíme fotografie.Krajský sněm Klubu českého pohraničí

4.června 2014 se konal v Brně jihomoravský krajský sněm Klubu českého pohraničí. Setkání bylo zahájeno hymnou KČP "Ktož sú boží bojovníci". Zprávu o činnosti za uplynulé čtyřleté období přednesl předseda přítel Stanislav Bršlica. Nejaktivnějším členům KČP byla předána různá ocenění. Novým předsedou jihomoravské krajské rady KČP byl za odstoupivšího přítele Stanislava Bršlicu zvolen přítel Miroslav Vlašín. Podrobnější informace uvedeme v okresním Zpravodaji. Zde jsou fotografie ze sněmu.Oslava Dne dětí

Dne 8.června 2014 pořádal OV KSČM Břeclav společně s KČP dětský den u příležitosti MDD. Za krásného a slunečného dne se zde sešlo na 300 návštěvníků, z toho více než stovka dětí. Děti měly možnost si vybrat soutěžit ve vědomostech, malování, šikovnosti, ve střelbě a v jiných sportovních hrách. Podrobnosti najdete v červencovém Zpravodaji. Zde jsou fotografie z této vydařené akce.                                                                    Svrček MilanTradiční setkání hraničářů

V sobotu 21.6.2014 se uskutečnilo tradiční setkání hraničářů jižní Moravy a to ve Znojmě-Oblekovicích. Mezi pozvanými hosty byl poslanec PS PČR s. Miroslav Grebeníček, předseda OV KSČM v Břeclavi s.Stanislav Šprtel a další milí hosté. Po oficiální části vystoupil v kulturním programu  ženský soubor ZNOJEMSKÉ GRÁCIE a k poslechu a k tanci hrála hudební skupina. Bližší informace uvedeme v okresním Zpravodaji. Zde jsou fotografie z této akce.

 

 

 

Vlastimil MaděraSetkání levicově smýšlejících občanů na Slovensko-Moravském pomezí v Holíči

23.srpna 2014 se konalo setkání levicově smýšlejících občanů na Slovensko-Moravském pomezí ve slovenském Holíči. Předseda OV KSS Skalica se sídlem v Holíči soudruh Fagan přivítal milé hosty, mezi kterými byl
primátor Holíče pan Zdeněk Čambala, předseda klubu poslanců PČR za KSČM soudruh Pavel Kováčik, předseda KSS soudruh Jozef Hrdlička, zástupce mládeže ČR soudruh Filip Zachariáš, zástupce slovenské mládeže soudruh Martin Fabuš, zástupce městské organizace KSČM Ostrava soudruh Oldřích Jakubec, předseda OV KSČM Hodonín soudruh Jan Lahvička, předseda OV KSČM v Břeclavi soudruh Stanislav Šprtel a další zástupci občanských sdružení a organizací. Zde jsou fotografie z této akce, bližší informace v okresním Zpravodaji.

Jarní ochutnávání vín v Mikulově

1.března u příležitosti MDŽ uspořádala MO KSČM v Mikulově akci JARNÍ OCHUTNÁVÁNÍ VÍN - 7.ročník. Této akce se zúčastnili i zástupci z Břeclavi. Nádherné prostředí ve sklepní části hotelu Zámeček a cimbálová muzika KASANICA vytvořili příjemnou atmosféru k ochutnávání 249 vzorků kvalitních vín. Bližší informace budou v okresním Zpravodaji. Zde jsou fotografie z této akce.       SMPietní akt k osvobození města Břeclavi

14.dubna 2014 se konal pietní akt k osvobození města Břeclavi od fašistické okupace. Akce se konala v parku u nádraží ČD před sochou Rudoarmějce. Bylo zde přítomno asi 100 občanů, z toho asi 40 studentů Gymnázia Břeclav. Byli zde představitelé města v čele se starostou Oldřichem Ryšavým, zástupci politických stran a občanských sdružení a také Generální konzul Ruské federace Alexej Šaraškin. Českou hymnu a Píseň svobody zazpíval sbor Gymnázia Břeclav - Polyfonia a hymna Ruské federace zazněla v reprodukované podobě. Byla to důstojná vzpomínka na naše osvoboditele a padlé hrdiny. Podrobnější informace v květnovém Zpravodaji. Zde přinášíme fotografie z tohoto pietního aktu.     SM

Oslava 1.máje

Za krásného jarního počasí proběhla před Domem školství oslava 1.máje, kterou každoročně pořádá OV KSČM v Břeclavi. Asi 400 občanů si vyslechlo politické projevy a pak před Domem školství vyhrávala dechová hudba Mikulovanka. Je již tradicí, že součástí 1.máje je také košt vína. Letos zde bylo vystaveno 751 kvalitních vín. Více v okresním Zpravodaji. Zde přinášíme foto z této akce.

Oslava MDŽ

8.března 2014 uspořádal OV KSČM Břeclav  oslavu k svátku MDŽ. V sále Domu školství se sešlo asi 180 příznivců tohoto svátku. Kulturní program, který byl pro ženy připraven, musel uspokojit každého návštěvníka. Aktivní účastnicí svátku MDŽ byla s.Dagmar Švendová, vedoucí kandidátka do voleb EP za KSČM Jihomoravského kraje a bývalá asistentka europoslance Vladimíra Remka. Bližší inforace budou v okresním Zpravodaji. Zde přinášíme fotografie z této akce.           SM

Setkání pod Kunětickou horou

6.září 2014 se levicově smýšlející občané sešli v tomto roce již počtvrté na setkáních, na kterých vyjadřují podporu levicové politice, kterou předkládá KSČM ve svém volebním programu, tentokráte pod Kunětickou horou. Za krásného slunečného počasí se zde sešlo více než dva  tisíce občanů. Hlavní politický projev přednesl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Mezi dalšími hosty setkání jsme zaznamenali Pavla Kováčika, Petra Šimůnka, Jiřího Dolejše, Karla Šídla, Martu Semelovou, Soňu Markovou, Květu Matušovskou, Stanislava Grospiče, Jana Klána, Josefa Šenfelda, Marii Pěnčíkovou, Zdeňka Ondráčka a Václava Snopka. Více informací naleznete v našem OZ. Zde přinášíme pouze fotografie.Předvolební setkání s občany

Dne 7.října 2014 uspořádal OV KSČM v Břeclavi předvolební mítink kandidátů do městského zastupitelstva města Břeclav za KSČM. Během představování, které moderovala soudružka Strušková, byli představeni kandidáti na prvních deseti místech kandidátky KSČM a přítomní byli i kandidáti na dalších místech v pořadí. Jednotliví kandidáti chodili mezi přítomnými návštěvníky mítinku, kterých bylo průběžně kolem dvou set, rozdávali letáky a upomínkové předměty a agitovali pro hlasování pro KSČM v městských volbách. Jak se nám agitace projeví ve volbách do městského zastupitelstva zjistíme až po skončení voleb. Z našeho pohledu byla akce úspěšná. Více informací bude v okresním Zpravodaji OV KSČM Břeclav.YzA4Z