http://www.webareal.cz/kscmbreclav/7-Zpravodaj-OV-KSCM

» 2013
Přátelské setkání Čechů, Moravanů a Slováků u zemské hranice na Lázku

Srpen je měsícem v roce, kdy se na různých místech České republiky a na příhraničních oblastech se Slovenskem, setkávají levicově smýšlející občané, aby projevili svůj názor na současnou politickou situaci a zároveň uctili památku obětem 2.světové války. Jako vždy se začíná Přátelským setkáním Čechů, Moravanů a Slováků u zemské hranice na Lázku. Letos se setkání konalo 3.srpna za velkého vedra, což mělo podle pořadatelů vliv na menší účast než v předešlém roce. Ale přesto se tu sešlo něco přes tisíc občanů. Stranickou delegaci ÚV KSČM vedl s.Vojtěch Filip. Byli zde i poslanci Parlamentu ČR Květa Matušovská, Alexandr Černý, Josef Nekl, europoslanec Jaromír Kohlíček, mladí komunisté z KSM a ze SMKČ a mnoho dalších zástupců občanských sdružení a společností. Od 11.00 hod. zde vyhrávala kapela "PROČ NE BAND" ze Svitav, která měla velký úspěch a ve 13.00 hod. započal vzpomínkový akt kladením věnců u památníku odboje a projevem předsedy ÚV KSČM s.Vojtěcha Filipa. Ve svém vystoupení ostře kritizoval minulou vládu Petra Nečase a neochotu některých parlamentních stran rozpustit sněmovnu. Vyzval všechny členy a sympatizanty KSČM k podpoře v mimořádných nebo řádných volbách. Za hosty pronesli zdravici zástupce Venezuely a KSS.Oficiální program byl zakončen Internacionálou a pak následoval kulturní program vystoupením dechové kapely "Hovorané", kteří se předvedli v krásných krojích a s lidovým vypravěčem. I letos předvedl svoje umění mistr světa v letecké akrobacii a nad Lázkem předváděl neuvěřitelné akrobacie. Bylo to krásné setkání a další nás čeká 24.srpna 2013 v Dubňanech. Pro ty, kteří se tohoto setkání chtějí zúčastnit připomínáme, že odjezd je 24.srpna 2013 v 10.30 hod. od autobusového nádraží v Břeclavi a odjezd z Dubňan kolem 16.30 hod. Zde přinášíme fotodokumentaci z Lázku.

Krajská konference (nominační) KSČM, dne 15.7.2013

V důsledku probíhajících politických událostí, svolala JM KR KSČM nominační konferenci k sestavení volební kandidátky, pro případ mimořádných parlamentních voleb. Za okres Břeclav byla zvolena sedmičlenná delegace, ve složení s.Josef Jančara, s.Marta Strušková, s.Jan Hájek, s.Leopold Levák, s.Ludmila Živná (která se na poslední chvíli omluvila), s.Jan Kadlec a s.Milan Svrček. Tato delegace jela obhajovat kandidáty za okres Břeclav, kteří byli zvoleni na mimořádné schůzi OV KSČM a to lídra s.Zdeňka Tesaříka a druhého kandidáta s.Miroslava Grebeníčka.

Na nominační konferenci se nejdříve volil lídr kandidátky JMK pro mimořádné parlamentní volby. Volilo se ze tří kandidátů (s.Vojtěch Adam za Brno venkov, s.Zuzka Bebarová-Rujbrová za okres Blansko a s.Martin Říha za Brno město). Rozhodlo se až ve druhém kole a lídrem JM kandidátky pro mimořádné volby byl tajným hlasováním zvolen s.Vojtěch Adam.

Pak se volili kandidáti na 2.až 7.místě a na 8.až 14. místě. Pro umístění na 15.až 34. pořadí a pro pořadí náhradníků budou seřazeni kandidáti podle návrhů pořadí jednotlivých okresů.

Zde je kandidátka JM kraje pro mimořádné volby do PS PČR podle získaných počtů hlasů v tajném hlasování.

1., Lídr s.Vojtěch Adam (Brno venkov)

2., s.Miroslav Grebeníček (Břeclav)

3., s.Věra Křivánková (Vyškov)

4., s.Ivo Pojezný (Hodonín)

5., s.Zuzka Bebarová-Rujbrová (Blansko)

6., s.Martin Říha (Brno město)

7., s.Pavel Macek (znojmo)

8., s.Zdeněk Tesařík (Břeclav)

9., s.Emil Pernica (Blansko)

10., s.Pavel Herman (Vyškov)

11., s.Milan Hamala (Brno venkov)

12., s.Ján Lahvička (Hodonín)

13., s.František Šlapanský (Znojmo)

14., s.Emil Vítek (Brno město).


s.Zuzka Bebarová-Rujbrová s.Vojtěch Adam s.Martin ŘíhaSilvestrovské posezení

Dne 28.prosince 2013 uspořádal KČP ve spolupráci s OV KSČM v Břeclavi "Silvestrovské posezení" pro svoje členy a sympatizanty. Tohoto setkání se zúčastnil i nově zvolený předseda OV KSČM v Břeclavi  soudruh JUDr. Stanislav Šprtel. Pro přítomné hrál k poslechu a k tanci oblíbený hudebník pan Zdeněk  Švásta z Bořetic. Všichni si na závěr popřáli všechno nejlepší do nového roku 2014. Přinášíme z tohoto setkání fotodokumentaci.Zasněžená Břeclav
Slavnost HaNo v Praze

5.října 2013 připravil Krajský výbor KSČM Praha Slavnost HaNo, tak jako již v předcházejících letech, na pražském Výstavišti u Křižíkovy fontány.Byli jsme také při tom. Již z dálky byl vidět bývalý Sjezdový palác, kde se mimo jiné konávaly i sjezdy KSČ, nyní je to Průmyslový palác, jehož levé křídlo v roce 2008 lehlo zničujícím požárem. Žel, bývalá chlouba pražáků, Křižíkova fontána, nám připadala poněkud zchátrale. Ale předvolební akce připravená k oslavě HaNo a k představení kandidátů do mimořádných parlamentních voleb svou atmosférou a svítícím sluníčkem rozveselila celé prostředí. A že se tu sešlo mnoho příznivců KSČM ukazují naše snímky. Moderátorkou celého setkání byla hlavně Marta Semelová, vedoucí pražské kandidátky, která v jednotlivých blocích představovala  kandidáty a další hosty. K poslechu a pak i k tanci vyhrávala hudební skupina JT BAND Jaroslava Trnky. Politická část programu byla zahájena Českou a Slovenskou hymnou. Za KSČM zde pronesl projev předseda ÚV KSČM s. Vojtěch Filip. Jeho podstatnou část si můžete přečíst v pondělním vydání HaNo. Bylo zde mnoho představitelů KSČM, ale i z jiných levicových politických stran a občanských uskupení. Ostatně, prohlédněte si fotodokumentaci z tohoto setkání.Setkání KČP v Hevlíně

Setkání začalo hymnou KČP, husitským chorálem - Kdož sú boží bojovníci. Pak moderátor přivítal hosty, a to starostu městyse Hevlína pana Dohnala a místostarostu pana Kryma. Mezi dalšími hosty byli poslanec parlamentu ČR doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.; plk.v.v.Rostislav Hradil za bratislavskou brigádu PS; za českobudějovickou brigádu PS Ján Dorotovič; za krajskou radu KČP Vysočina Miloslav Waserbauer; člen VV ÚV KSČM a předseda OV KSČM v Břeclavi RSDr.Josef Jančara; předseda JM krajského výboru KSČM a předseda OV KSČM ve Znojmě Miroslav Vlašín a další milí hosté. Památku zemřelých příslušníků PS jsme uctili minutou ticha. Hlavní úvodní projev přednesl místopředseda sekce ochránců čs.státních hranic jižní Moravy při KČP Ladislav Struška. Při svém projevu připomněl odpovědnou a obětavou službu příslušníků PS, kterou vykonávali podle platných zákonů, předpisů a rozkazů, včetně plnění vojenské přísahy. V hodnocení činnosti KČP připomněl slova předsedy Národní rady Ing. Karla Jandy, že jsme získali mnoho příznivců, ale také svojí činností máme dost ideových protivníků, ba dokonce otevřených nepřátel. Příslušníci KČP však mají dostatek sil čelit těmto nepřátelským útokům a hlavní prioritou současné doby je obhajoba českých národních zájmů proti takovým postojům, jaké zaujímají Karel Schwarcenberk či Petr Nečas. Ve svém vystoupení ocenil spolupráci s vlasteneckými organizacemi a občanskými sdruženími a také spolupráci s politickou stranou KSČM.

Pak vystoupil starosta Hevlína se svou zdravicí a po něm za bratislavskou brigádu PS plk.v.v. Rostislav Hradil. Za budějovickou brigádu PS vystoupil Ján Dorotovič a za KČP Vysočina Miloslav Waserbauer. Politický projev k současné situaci pronesl poslanec parlamentu ČR Miroslav Grebeníček. Za svůj kritický postoj k současné vládě sklidil nejeden souhlasný potlesk.

Po oficiálním programu následoval program kulturní, ve kterém vystoupil Ženský sbor a Mužáci z Březí s krásnými písněmi z Moravského Slovácka a okolí.

K poslechu a k tanci pak vyhrávala hudební skupina a mnozí účastníci tohoto pěkného setkání odcházeli s výhrami z místní tomboly. Bylo to pěkné setkání.

68.výročí osvobození města Břeclavi a Mezinárodního dne solidarity osvobození politických vězňů

15.dubna 2013 jsme se zúčastnili pietního aktu u příležitosti 68.výročí osvobození města Břeclavi a Mezinárodního dne solidarity osvobození politických vězňů. Z tohoto pietního aktu přinášíme fotodokumentaci.

Setkání v Dubňanech

V pořadí druhým setkáním levicově smýšlejících občanů bylo setkání ve Frýdlantě nad Ostravicí a 23. Setkání občanů a mládeže na Moravsko-slovenském pomezí. Tato setkání se konala 24.srpna 2013.

V našem regionu jsme se tentokrát setkali v Dubňanech na Hodonínsku. Setkání bylo zahájeno Českou a Slovenskou hymnou. Hlavní politický projev přednesl zástupce ÚV KSČM s. Pavel Kováčik a po něm zástupce KSS s. Artimov. Soudruh Artimov jménem předsedy KSS s. Hrdličky, předal za zásluhy o organizování těchto setkání "Plaketu Gustáva Husáka" soudružce Milerové, s.Semelové, s.Jančarovi a s.Bučkovi. Se zdravicí vystoupili také mladí komunisté ze Slovenska a z Čech. Toto setkání pozdravil také velvyslanec Venezuelské republiky, nám všem známý soudruh Hermandez. Pak byli představeni kandidáti JM kraje do Poslanecké sněmovny pro mimořádné volby na prvních sedmi místech a to Vojtěch Adam, s.Miroslav Grebeníček,s. Věra Křivánková, s.Ivo Pojezný, s.Zuzka Bebarová-Rujbrová, s. Martin Říha, s. Pavel Macek a kandidátka do EP s. Švendová, BA, LL.M. Na závěr oficiálního programu zazněla Internacionála a následoval kulturní program, který jako již po několikáté uváděla dvojice Marta Semelová a Martin Kuba. V kulturním programu vystoupila dechová hudba VLKOŠÁCI, mažoretky a pěvecké Sexsteto. Celé setkání bylo zakončeno velkou tombolou. Další setkání se uskuteční 7.září 2013 pod Kunětickou horou u Pardubic.

Ze setkání v Dubňanech přinášíme fotodokumentaci.Setkání Česko-Ruské společnosti

Přinášíme fotografie ze setkání Česko-Ruské společnosti, které se uskutečnilo 28.února 2013 v Hustopečích v sále hotelu Centro.

Oslava MDŽ

Dne 10.března 2013 uspořádal OV KSČM v Břeclavi, ve spolupráci s Českým svazem žen, oslavu MDŽ v sále Domu školství. Akci moderoval s.Miroslav Štěpaňuk a úvodem přítomným ženám popřál k svátku a poslanec Parlamentu ČR s. Miroslav Grebeníček zdůvodnil význam MDŽ. V kulturním programu vystoupila populární hudební skupina KAPKA se svým konferenciérem a imitátorem Jirkou Černým. Program se všem líbil a zde přinášíme fotodokumentaci.Oslava 1.máje

OV KSČM uspořádal oslavu 1.máje před Domem školství. Ostatní informace z průběhu akce jsou na jiném místě. Zde přinášíme pouze fotodokumentaci.300. setkání seniorů

Klub seniorů při OV KSČM Břeclav se dne 6.března 2013 sešel od svého založení v roce 2007 již na 300.setkání. Slavnostního setkání se zúčastnil i poslanec PS PČR soudruh Miroslav Grebeníček a předseda OV KSČM v Břeclavi soudruh Josef Jančara. Přinášíme z tohoto setkání fotodokumentaci.

Beseda ke Dni učitelů

Dne 5.dubna 2013 uspořádal OV KSČM Břeclav besedu ke Dni učitelů v sále budovy OV KSČM Břeclav. Pozvání přijali bývalí i současní učitelé a také členové klubu seniorů. Všechny přítomné přivítal předseda OV KSČM v Břeclavi soudruh Josef Jančara. Besedy se zúčastnil i poslanec PS PČR soudruh Miroslav Grebeníček. Při družné debatě se hodnotilo současné školství, výchova mládeže a dopady na celou společnost. Všichni se shodli na tom, že pokud se nezmění přístup vlády ke školství a celkové výchově mládeže, tak bude situace čím dál tím horší. Z tohoto setkání přinášíme fotografie.

Okresní konference KSČM v Břeclavi

Dne 30.listopadu 2013 se konala Okresní konference KSČM v Břeclavi, ze které přinášíme fotografie s tím, že bližší informace budou uvedeny na jiném místě WEB stránek. Pouze nejdůležitější zpráva, předsedou OV KSČM v Břeclavi byl zvolen s.Stanislav Šprtel z Mikulova, počtem 57 hlasů z 59 přítomných delegátů. Jeden delegát byl proti a jeden se zdržel hlasování. Blahopřejeme novému předsedovi a teď již fotodokumentace.Předvolební kampaň

14.října 2013, odlišně od předešlých předvolebních agitací, proběhla ve městě Břeclavi kontaktní předvolební kampaň před mimořádnými parlamentními volbami.Této předvolební agitace se zúčastnil okresní volební štáb, kandidáti do PS PČR a předsedové ZO KSČM v Břeclavi. Osobní agitací byli překvapeni i samotní občané Břeclavi, kteří osobní pozvánku k volbám brali s povděkem, diskutovali se s.Grebeníčkem a ostatními kandidáty a většinou přáli úspěch KSČM ve volbách. Někteří otevřeně řekli, že volí jiné strany, ale jak řekla s.Bebarová-Rujbrová, nesetkala se s nenávistí, ale naopak pochválila Břeclaváky za přátelské a milé prostředí. Poté se všichni kandidáti přesunuli do Mikulova, kde od 15.00 hod proběhl předvolební mítink, kde byli představeni všichni kandidáti na prvních sedmi místech JM kandidátky (Vojtěch Adam,Miroslav Grebeníček,Věra Křivánková,Ivo Pojezný,Zuzka Bebarová-Rujbrová,Martin Říha a Pavel Macek a kandidáti na dalších místech Stanislav Šprtel a Martin Florus). Všichni kandidáti krátce představili svoji představu práce v PS PČR, pokud budou ve volbách úspěšní. Celou akci moderoval a jednotlivé kandidáty uváděl s.Sácký. Do předvolební agitace se zapojili také mladí komunisté. Akce to byla úspěšná. Zveme celou naši veřejnost k volbám a volte  číslo  21  KSČM!DĚTSKÝ DEN v areálu "Na vodě"

V neděli 2.6.2013 uspořádal OV KSČM v Břeclavi DĚTSKÝ DEN v areálu "Na vodě" ve Staré Břeclavi. I když počasí nevypadalo příliš vycházkově, další průběh odpoledne přinesl příjemné počasí s občasným sluníčkem, které přilákalo téměř 500 návštěvníků do tohoto areálu. Děti zde měly možnost se zapojit do různých sportovních, vědomostních a malířských soutěží a také zhlédnout pohádku od "Divadélka Radost". Velkým lákadlem byla projížďka na koních a jízda na pontonovém člunu po řece Dyji, kterou dětem připravili hasiči ze Staré Břeclavi. Celé odpoledne moderovala s.Marta Strušková, místopředsedkyně OV KSČM Břeclav, která přítomné informovala o probíhajících akcích. Na své si přišli i občané, kteří děti doprovázeli, protože v místní restauraci měli možnost si zakoupit občerstvení a jiné dobroty. Na závěr si děti opékaly špekáčky. Bylo to pěkné dětské odpoledne pro všechny přítomné.Setkání pod Kunětickou horou

7.září proběhlo další setkání levicově orientovaných občanů pod Kunětickou horou u Pardubic. Sešlo se tu kolem tří a půl tisíce občanů. Setkání začalo v 10.00 hod vystoupením COUNTRY COLAPS PARDUBICE, vítězem z pátečního COUNTRY VEČERA. Pak vystoupila kapesní kapela KAPKA, která hostovala i v Břeclavi na oslavě MDŽ a po ní hudební skupina DOKLOBOUKU. Ve 13.00 hod začal politický a současně předvolební mítink českou a slovenskou hymnou. Hlavní politický projev přednesl předseda ÚV KSČM s. Vojtěch Filip. Jeho podstatnou část najdete v pondělních Haló novinách. Bylo zde hvězdné politické obsazení jak předseda Vojtěch Filip, tak jeho místopředsedové Petr Šimůnek, Jiří Dolejš, Miroslava Vostrá a další politické osobnosti Pavel Kováčik, Marta Semelová, Soňa Marková, Jaromír Kohlíček, Miroslav Randsdorf a další kandidáti do mimořádných voleb za Královéhradecký a Pardubický kraj. Velký zájem byl také o diskusní stan, kde se diskutovalo na téma KSČM a volby 2014 a Noviny a novináři. Politická část byla zakončena Internacionálou a následoval koncert tanečního orchestru TOX PODĚBRADY. Zde je z tohoto setkání fotodokumentace.Krajský turnaj v ruských kuželkách

20.května 2013 jsme se zúčastnili s MO SDČR Břeclav krajského turnaje v ruských kuželkách, který se uskutečnil v Hodoníně. Naše pětičlenné družstvo obsadilo pěkné 3.místo a získalo medaile. Zde jsou fotografie.

Pietní akt v Hustopečích

Dne 8.května 2013 se v Hustopečích konal pietní akt k osvobození Československa slavnou Rudou armádou. Mezi hosty byl atašé konzulátu Ruské federace Sergej Mityajev, poslanec PS PČR Vojtěch Adam, předseda JM KR KSČM s.Miroslav Vlašín, předseda OV KSČM v Břeclavi s.Josef Jančara, předseda okresní organizace Svazu bojovníků za svobodu s.Václav Vaněk, předseda okresní rady KČP s.Ladislav Struška, předseda okresní organizace Česko-ruské společnosti s.Rostislav Polínek
a další hosté. Úvodem s.Filipská přednesla báseň k osvobození. Hlavní politický projev zaměřený především na události roku 1945 při osvobozování našeho regionu pronesl poslanec Vojtěch Adam. S krátkou zdravicí vystoupil konzul Ruské federace Sergej Mityajev. Soudruh Václav Vaněk, za Svaz bojovníků za svobodu, připomněl především utrpení mnoha našich obyvatel během války, umučených v koncentračních táborechm a pod. V kulturní vložce vystoupili studenti Gymnázia Velké Pavlovice
s programem, který připravila paní profesorka Jana Lorencová. S tímto programem se studenti zúčastnili krajského kola "Puškinův památník", ve kterém zvítězili a postoupili do dalšího kola. Na závěr přednesl báseň "Poslední padlí" s. Rostislav Polínek. Celá akce byla zakončena posezením v hotelu Centro. Z tohoto pietního aktu přinášíme fotodokumentaci.Beseda s poslanci Evropského parlamentu, poslanci Poslanecké sněmovny a Senátu ČR

24.května 2013 uspořádal OV KSČM v Břeclavi besedu s poslanci Evropského parlamentu, poslanci Poslanecké sněmovny a Senátu ČR. Besedy se zúčastnil poslanec Jiří Petrů za ČSSD, senátorka Marta Bayerová za KSČM, poslanec Miroslav Grebeníček za KSČM, poslanec Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček za KSČM, krajský a městský zastupitel Leopold Levák za KSČM. Podrobnější zpráva je na jiném místě. Zde přinášíme fotodokumentaci.

Zájezd na Ploštinu

Dne 21.dubna 2013 uskutečnil KČP v Břeclavi zájezd na Ploštinu, místo, kde stála pasekářská osada, kterou  19.dubna 1945 nacisté vypálili a její obyvatele zmasakrovali za to, že pomáhali partyzánům. V Ploštině bylo upáleno 24 osob. Ploština je vyhlášena Národním kulturním památníkem, kde se každoročně konají pietní shromáždění k uctění památky obětí. Z tohoto pietního shromáždění přinášíme fotografie.N2M1YmI2Z