http://www.webareal.cz/kscmbreclav/7-Zpravodaj-OV-KSCM

» 2018
V Praze se uskutečnil 13. sjezd Komunistického svazu mládeže

V neděli 16. prosince se v sídle Ústředního výboru KSČM v Praze uskutečnil 13. sjezd Komunistického svazu mládeže, z.s. (KSM). Po dvou letech se tak konalo zasedání nejvyššího orgánu komunistické mládeže, na kterém mladí komunisté zhodnotili svou dosavadní práci a její budoucí rozvoj v úsilí o dosažení socialismu a komunismu.

Mezi hlavní úkoly organizace mladých komunistů bude i v následujícím období patřit zápas proti imperialismu a válce.  V dokumentu, který byl k této otázce na sjezdu komunistické mládeže přijat, se mimo jiné konstatuje: „Epocha imperialismu a její rozpory hrozí lidstvu vyhlazením. Soupeření imperialistických center, které jsou zároveň jadernými mocnostmi, může vyvrcholit až zánikem života na zemi. Vládnoucí třídy, v zájmu upevnění nadvlády monopolů mobilizují armády členských zemí imperialistických institucí NATO a Evropské unie. Pro svůj zisk jsou schopny vyvolat další světovou válku, stejně tak, jako vyvolaly dvě předešlé, které decimovaly miliony životů ve 20. století. V zájmu konkurenčního boje imperialistických center budou krvácet miliony alespoň do té doby, než vše utichne a vše pokryje radioaktivní spad. To je reálný scénář, který nám připravují imperialisté, pokud se jim všechny mírumilovné síly nepostaví na odpor.“

Svou práci chtějí mladí komunisté orientovat také na konfrontaci se stoupající vlnou antikomunismu v České republice i v zahraničí. Na svém sjezdu vedle jiného proto také deklarovali: „Antikomunismus Evropské unie sílí, jak můžeme sledovat nejen na rostoucích šikanách, kterým čelí komunisté u nás či na Slovensku, ale především na explicitně antikomunistické politice některých členských států. Vyjadřujeme především solidaritu soudruhům z Komunistické strany Polska, kteří čelí nekonečným, vyčerpávajícím soudním sporům a stále reakčnějšímu politickému prostředí, kde je na vzestupu jak nacionalismus, tak vliv katolické církve. Dále vyjadřujeme nemenší solidaritu soudruhům na Ukrajině, kteří trpí pod vládou majdanovské junty podporované Evropskou unií i NATO.“

Řada bratrských organizací mládeže zaslala svůj pozdrav 13. sjezdu KSM. Pozdravila ho také řada hostů z partnerských organizací, mimo jiné 1. místopředseda KSČM Petr Šimůnek, který zde promluvil také jako historicky první předseda Komunistického svazu mládeže po jeho obnovení v roce 1990. Svůj pozdrav zaslal také veterán českého a československého mládežnického hnutí historik František Kovanda, čestný člen KSM, který nedávno oslavil své devadesátileté jubileum. Na Sjezd zavítali zástupci vedení Komunistické strany Československa, Levé perspektivy, Českého mírového hnutí a předsedkyně Krajského výboru KSČM Praha Marta Semelová.

V neposlední řadě 13. sjezd KSM projednal také personální otázky, zvolil nové vedení komunistické mládeže - Ústřední radu KSM, její Předsednictvo - a schválil například i nové složení Redakční rady časopisu mladých komunistů Mladá pravda.

 

  1. sjezd Komunistického svazu mládeže, z.s.
    16. prosince 2018 v Prazezdroj http://www.ksm.cz/
Obnova nápisů na památníku RA v Bavorech u Mikulova

V sobotu 13. 10. 2018 jsme obnovili nápisy na památníku RA v Bavorech u Mikulova. Díky patří členům výboru ČRS s. Janu Kopečkovi a s. Ivance Laucké, která je zároveň i místopředsedkyní OV KSČM Břeclav.

Více foto ve Fotogalerii

Pietní akt k uctění památky hodonínského odbojáře Rudolfa Filipa

12. 10. 2018 proběhl pietní akt k uctění památky hodonínského odbojáře Rudolfa Filipa, umučeného nacisty v koncentračním táboře Osvětim. Zúčastnil se i poslanec Pavel Kováčik, zástupci KČP, ČRS a OV KSČM Hodonín, Břeclav a Znojmo.

Fotografie ve Fotogalerii

 

Odhalení pamětní desky připomínající vyhnání 350 000 Čechů z pohraničí

Odhalení pamětní desky připomínající vyhnání 350 000 Čechů z pohraničí na přelomu září a října 1938 v Brně na Křenové ulici 67. Neděle, 30. září 2018...Projev jediného řečníka uvádím v plném
znění.
Vážené sestry a bratři, soudružky a soudruzi, přátelé, vážení hosté, občané a mládeži!

Proč se tu dnes scházíme? Odhalujeme pamětní desku našim statisícům poškozených, padlých a zničených nejen jedinců, ale celých rodin českého národa, našich židovských i romských spoluobčanů. Připomínáme si tu také ty naše německé spoluobčany, hlavně sociální demokraty a komunisty i pokrokové antifašisty, kteří se postavili hitlerismu. I když jich byla menšina, uznáváme je a ctíme. Nejsme totiž žádní rasisté.
Mnozí naši odpůrci, hlavně nepřátelé republiky, nás budou za tuto desku napadat. Bez důkazů, jen svými bláboly, a zhusta i lžemi.
Proto my, vlastenci ze všech tříd a vrstev národa bez ohledu na politické směry, musíme jasně a jednoznačně ukázat na pravdu naší historie.
Musíme ukázat všem, nejen nepřátelům republiky, ale i lhostejným, povrchně vzdělaným a ideově vzdáleným občanům na skutečnosti naší minulosti, které současný režim nejen zamlčuje, ale i hanebně selhává.
Mnozí se zarazí nad označením „vyhnání“ našich občanů z pohraničí v letech 1939 až 1945. Důvod je prostý. Tyto občany totiž nikdo nikdy neučil o tom, co se vlastně po mnichovské zradě stalo. Není divu. Od převratu 1989 se výuka našich moderních dějin propadá do zapomnění a do politruckých výmyslů. Mladší generace zhusta nemá vůbec ponětí, co se v letech po Mnichovu a protektorátu u nás vůbec dělo – a pokud má, je zhusta zavalena účelovými nesmysly a výmysly.
Úkol vlasteneckých organizací je odhalovat historickou pravdu o dějinách republiky té doby, a tyto dějiny hájit a vykládat podle pravdy. Podle té pravdy, kterou nám ve středověku ukázal už Mistr Jan Hus. Podle té pravdy, kterou nám ukazovali TGM, Edvard Beneš i Ludvík Svoboda.
Nyní něco o naší pamětní desce. Co nám říká?

Deska nám v první řadě připomíná dějinný fakt vyhnání. Protože hned po strašné mnichovské zradě Západu nastalo skutečné, masové a zločinné vyhánění všech antihitlerovských občanů z českého pohraničí. Toto pohraničí českoslovenští Němci lživě nazývali Sudety, i když to v celém území republiky žádné Sudety nikdy nebyly. Bylo to české pohraničí, které po tisíc let našeho státu náleželo nám, českému národu. Němci se tam dostávali mnohem později, jednou v ostrůvcích za středověku, a nejčastěji v 19. století, kdy v rakouském mocnářství němečtí boháči, hlavně statkáři a továrníci z moci habsburské říše „kolonizovali“ naše pohraničí. Proč? Habsburské mocnářství český národ okrádalo a ponížilo, neuznalo práva českého království, a dovolilo Němcům částečnou kolonizaci. Němcům se však nikdy nepodařila souvislá kolonizace. To byl výmysl až tzv. sudetů 20. století – výmysl, kterým otravují nejen nás, ale celou Evropu a dokonce i europarlament, dodnes.

Když dostali čeští Němci zradou Západu klíč od našeho pohraničí, počali ukrutně řádit. Počali vyhánět české dělníky, české rolníky, české učitele, české četníky, české úředníky. A s nimi též židovské a dokonce i německé občany, kteří stáli na straně republiky. Byla jich menšina, ale byla to čestná menšina, na kterou nezapomínáme. Připomenu jen jedny z nich – mikulovské německé komunisty a sociální demokraty a antifašisty. Ustavili Republikanische Wehr a snažili se hájit republiku. Skončili v hitlerovských koncentrácích. Čest jejich památce.

A co se mezitím dělo s Čechy, Židy a Romy v našem pohraničí? Čeští Němci se na vyhánění dobře připravili. Měli organizace turnérů, ordnerů a freikorpsů. Co to bylo? Turnéři, jak název napovídá, byly tělocvičné organizace. Byli i zde v Brně a tělocvična na Úvoze jim patřila. Dál to byli ordneři. Měla to být pořádková služba pro sudetské manifestace. Ve skutečnosti to byla zločinecká organizace násilníků a vrahů, připravujících státní převrat. Měli tajné sklady zbraní, dovážené z III. říše, a hned po Mnichovu je vzali do rukou a začali střílet po českých lidech. Stříleli v pohraničí i ve vnitrozemí. Stříleli v Kašperských Horách, v Nových Hradech, v Moravské Chrastové, v Jevíčku i v Krnově, v Mikulově i ve Znojmě, i zde v Brně. Ordneři měli přes jeden milion členů! A ti co nestříleli, začali vyhánět Čechy. Nejen ze škol, nejen z úřadů, nejen z obchodů, ale z vlastních domů. Existují tisíce svědectví o jejich řádění. Odbojáři ta svědectví shromáždili i do sborníků, které již dříve vycházely.

Jiné to bylo s freikorpsy.
Freikorps byla polovojenská zločinecká organizace, vytvořená z podnětu samotného Hitlera. Hitler také vydával rozkazy, jak má Freikorps postupovat. Někdy veřejně, jindy tajně. Velení Freikorpsu svěřil wehrmachtu a nacistům III. říše. Štáb byl na zámku Dondorf v Říši. Freikorps měl údajně 70 tisíc mužů odhodlaných vraždit a vyhánět Čechy na běžícím páse. Měli výzbroj dodanou wehrmachtem. Pušky, pistole, granáty, samopaly, lehké i těžké kulomety. Náklaďáky a vojenské vozy k dispozici. Pak bylo lehké vyhánět bezbranné Čechy nebo i osamocené četníky nebo Finanční stráž. I v naší rodině byli tímto bojem zasaženi příslušnici. Člen československé Finanční stráže Vojtěch Arient, dědeček manželky, bojoval s freikorpsy a ordnery na Kvildě a byl jeden z mála, který boj přežil. Jiní toto štěstí neměli. Řada obránců českého pohraničí, četníků nebo Stráže obrany státu, byla zraněna, zastřelena, často ze zálohy, nebo dokonce odvlečena do německého vězení. Ti co přežili, pak za okupace byli posláni do vězení a do koncentráků. Mnozí pak zahynuli.

Kolik bylo vyhnaných Čechů z pohraničí? To budou naši nepřátelé napadat. Pahistorikové jako pan Krystlík tvrdí, že k „žádnému vyhnání nedošlo, že Češi mohli volně odejít a prchali jen úředníci“. Opak je pravdou. Je to jen účelová lež, a připomeňte si ji, až zas budete číst nějaké noviny, které to budou tvrdit.
Podle odborníků a publikovaných záznamů se počet vyhnaných Čechů, Židů a Romů z našeho pohraničí v letech 1938 a 1939 odhaduje na 250 tisíc osob. Toto potvrdili i britští pozorovatelé, kteří byli přítomni tomuto vyhánění a podávali do Británie zděšené zprávy o tomto hrozném vyhánění.
Dokonce starosta Londýna Harry Twyford byl zděšen z výsledku Mnichova a z vyhánění Čechů. Přiletěl do Prahy organizovat humanitární akci na pomoc českým uprchlíkům vyhnaným z pohraničí. Máme dokonce jeho fotografii z Prahy. Tak jak lhali o našem vyhánění? To jsme podle vás také vymysleli? Lži různých pánů Krystlíků lze pohodlně vyvrátit. Jen chtít.

A co tedy ta cifra na naší desce? Tam máme o sto tisíc více! To jsme se spletli? To jsme schválně navýšili ten počet našich vyhnaných? Taková otázka opět svědčí o neznalosti naší nedávné historie okupace republiky.
Nebylo totiž jedno jediné vyhnání. Byla dvě vyhnání. Jedno, které jsme právě popsali, a druhé bylo v letech okupace – a to z vnitrozemí. To je právě těch sto tisíc občanů, o které naše deska navýšila udaný počet.

Jak došlo k druhému vyhnání Čechů a proč? Odpověď nalezneme v plánech na germanizaci protektorátu. Těch plánů bylo několik. První plán připravil říšský protektor Neurath, ano ten Neurath, ke kterému poníženě lezla protektorátní šlechta, jak dokázal docent Benda nálezem knihy návštěv válečného zločince von Neuratha. Druhý návrh podal generál Friderici, třetí návrh kat Čechů sudet K. H. Frank, a poslední návrh, notoricky známý, podal sám belzebub Heydrich.

A návrhy se počaly realizovat. Pod záminkou budování střelnic wehrmachtu v Čechách na Neveklovsku, na Moravě na Drahanské vysočině. Vyhánění Čechů začalo již roku 1940 a skončilo někdy roku 1944, kdy říše počala dostávat již konečný nářez Sovětů a spojenců.
Jaký byl cíl Velkogermánů a nacistů? Vyhnat Čechy z dosavadních území a vytvořit souvislé germanizační pásy, které by salámovou metodou rozkrájely české území.
V Čechách to bylo Neveklovsko, Sedlčansko a Berounsko, na Moravě to bylo Moravskotřebovsko, Drahanská vysočina a Vyškovsko.
Na Moravě dokonce na místo vyhnaných Čechů byli dovezeni tzv. bessarabští Němci – tzv. Volksdeutsche, kteří byli určeni k práci na uloupených českých pozemcích pro nově založené říšské komandantury. Když Němci opouštěli uloupené území koncem roku 1944, jak v Čechách, tak na Moravě, se zachovali barbarsky. Máme fotografie vypálených a zničených obcí, jako byl Neveklov v Čechách, nebo Krásensko na Moravě... Můžeme našim lhářům a nepřátelům republiky položit před oči tyto fotografie a také svědectví místních kronik. Ono je to všechno také zapsáno.

V Čechách činil počet vyhnaných osob cca 60 tisíc, na Moravě ze všech oblastí cca 40 tisíc, zde bylo postiženo 33 obcí a jedno městečko. A to je oněch sto tisíc, které s vyhnanými Čechy z pohraničí let 1938–39 činí dohromady oněch 350 tisíc osob, které uvádí naše pamětní deska.

350 tisíc vyhnaných. 350 tisíc občanů, kteří se často už nikdy nevrátili zpátky do svých domovů. Takový byl například osud 300 vyhnaných občanů z moravského Lipovce. Ti byli celou válku nouzově umístěni v městečku Doubravici nad Svitavou, aby po skončení války přešli do pohraničí. Do zničeného Lipovce se tehdy už vrátit nemohli... A mohli bychom pokračovat v příkladech dál a dál.
To je důvod, proč připomínáme naše vyhnané Čechy, Židy i Romy. To je důvod, proč na opačném konci republiky vznikl první monument vyhnaných Čechů v Plzni, za strašné nepřízně oficiálních kruhů. To je důvod, proč my dnes v jihomoravské metropoli na jediném místě v Brně, kde to máme povoleno, zřizujeme tuto pamětní desku. Na očích a na paměť – všem, všem, všem.

Děkuji za pozornost.
Jiří Jaroš Nickelli

Volební setkání s kandidátem do senátu Ing. Zdeňkem Tesaříkem i kandidáty komunálních voleb 2018

17. 9. 2018 v 16:00hod. v Břeclavi před gymnáziem

18. 9. 2048 v 16:00hod. v Mikulově na náměstí

24. 9 2018 v 16:00hod. v Hustopečích na náměstí

25. 9. 2018 v 16:00hod. v Pohořelicích na náměstí

Přehled KL v okrese Břeclav 2018

Ani občasné přeháňky nás nerozdělí
FOTO - Haló noviny
Ani trocha deště, který je v současných vedrech spíše osvěžující, nemůže změnit nic na faktu, že Češi a Slováci patří k sobě a rádi si to připomínají. Jasně patrné to bylo na již 28. setkání na moravsko-slovenském pomezí v Tvrdonicích.

Akce se konala mimo jiné k 73. výročí osvobození Československa a k 74. výročí Slovenského národního povstání. Setkání předcházely pietní akty delegací s položením květin u partyzánských památníků Marušky Kudeříkové v moravských Vnorovech a Mirka Nešpora ve slovenském Holíči. Účastníci se nakonec přesunuli do přírodního amfiteátru, kde bylo připraveno bohaté občerstvení, tombola a k příjemné pohodě zahrály i dechová hudba Horenka z Bořetic či Karel Gott revival Morava.

Předseda OV KSČM Břeclav Stanislav Šprtel, který první část setkání moderoval, v úvodu všechny ty, kteří se na pořádání akce podíleli, přišli na ni promluvit nebo si prostě přišli užít příjemný den, přivítal. Nechyběli zde první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek, místopředseda Komunistické strany Slovenska Jalal Suleiman, předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik, poslanci KSČM Ivo Pojezný a Miroslav Grebeníček, místopředsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná či předsedkyně Ústřední revizní komise KSČM Marie Pěnčíková.

CELÝ ČLÁNEK

zdroj http://www.halonoviny.cz

 

Rozhovor s Dagmar Švendovou
Rozhovor Haló novin s politickou analytičkou a koordinátorkou transform! europe Dagmar Švendovou

Pro levici je stěžejní »v jednotě je síla«

Díky redakčnímu kolegovi již naši čtenáři a čtenářky vědí, jak úspěšná byla letošní Letní univerzita Evropské levice ve Vídni. Jak byste zhodnotila toto letní shromáždění angažovaných levicových lidí vy?

Pozitivně. Registrace téměř 300 účastníků z 33 zemí z Evropy i mimo ni, například z Kanady, Libanonu, Kolumbie a Kuby, účast třiceti politických stran a přítomnost více než dvaceti jejich lídrů hovoří sama za sebe.

Jaká byla vaše úloha na této akci, když víme, že transform! europe byla pořadatelskou organizací?

Podle potřeby pomoci s organizací a zúčastnit se programu. Ovšem hlavní práci jsem odvedla, jako vždy, mimo hlavní program: nespočet schůzek a jednání s účastníky ze střední a východní Evropy (CEE), trochu koordinace ve smyslu koho komu představit, koho kam poslat či doporučit, účast na seminářích, kde vím, že dotyčná osoba může být přínosem, načerpání relevantních informací o aktuální situaci v dané zemi či organizaci, dále kontrola průběhu společných projektů, naplánování aktivit na příští rok atp. Tedy mou snahou bylo využít potenciálu účasti tolika zástupců CEE na maximum, aby jejich účast měla skutečný dopad a byla oboustranně užitečná a výhodná. Utužení vzájemných osobních vztahů a vazeb je pomyslnou třešničkou na dortu.

CELÝ ČLÁNEK

zdroj http://www.halonoviny.cz

Ohlédnutí za Letní univerzitou EL 2018

Rakouská metropole Vídeň hostila 11. až 15. července Letní univerzitu Evropské levice, kterou spolupořádaly Strana evropské levice (EL) a organizace transform!europe, což je síť 32 evropských organizací z 21 zemí působících v oblasti politického vzdělávání a kritické vědecké analýzy. Na akci přijelo téměř 300 účastníků převážně ze zemí Evropy - členů i nečlenů Evropské unie. Dorazili však i hosté z Kanady, Kuby či Libanonu.

CELÝ ČLÁNEK

zdroj http://www.halonoviny.cz

V Lanžhotě proběhlo jihomoravské setkání komunistické mládeže
  Tisk E-mail
Pondělí, 25 červen 2018

O víkendu 22.-24. června 2018 proběhl již 7. ročník setkání mladých členů a sympatizantů KSČM na Jižní Moravě. Před třemi lety došlo k přesunutí setkání z kempu Zouvalka do areálu Křenová nedaleko Lanžhota. O popularitě tohoto setkání svědčí skutečnost, že počet zúčastněných členů se vyšplhal až k šedesátce.

Zastoupeno bylo mnoho levicových, komunistických a pokrokových organizací. Jmenovat můžeme Komunistický svaz mládeže, Levou perspektivu, Pektusan, Společnost přátel Doněcké a Luganské lidové republiky a samozřejmě KSČM. Setkání se účastnili i hosté z Maďarska, Turecka a Indie.

Mladí členové a sympatizanti se mohli setkat a podebatovat s významnými stranickými činiteli a zastupiteli, jak regionálními tak s celorepublikovou působností. Již tradičním hostem byl soudruh Dalibor Matulka, bývalý poslanec PS ČR a také soudruh Jan Navrátil, bývalý člen nejvyššího stranického orgánu VV ÚV. V sobotu na kemp zavítal soudruh Petr Šimůnek, znovuzvolený 1. místopředseda ÚV KSČM. V diskusi byl dotazován na různá témata, od organizačních změn, které podnítil nedávný sjezd po přípravu komunálních voleb. Diskuse byla kritická. Bylo řečeno mnoho o neuspokojivém stavu komunistického a dělnického hnutí v České republice a především o stavu hlavního subjektu tohoto hnutí Komunistické straně Čech a Moravy. Někteří účastníci diskuse vyjadřovali frustraci z toho, že jejich snažení vychází absolutně na prázdno a nedaří se směřovat tuto stranu zpět na komunistické pozice, naopak stále dochází k její marginalizaci ve společnosti a trvalému snižování akceschopnosti strany. Zdá se, že poslední sjezd KSČM nedokázal vyřešit žádnou z palčivých otázek, ať už se jedná o kvalitu či kvantitu členské základny, nebo obměnu funkcionářského aktivu na všech úrovních strany.

Členové vedení Komunistického svazu mládeže na okraj setkání uskutečnili zasedání Ústřední rady, na kterém byly řešeny organizační a personální otázky, které by měly směřovat ke zkvalitnění fungování organizace jak dovnitř, tak směrem ke společnosti. Bylo rozhodnuto o účasti na mezinárodním setkání evropských komsomolů. ÚR rozhodla o konání sjezdu, který se má uskutečnit v prosinci v Praze. Proběhla analýza domácí a větové politické situace.

Formální politické diskuse vystřídala neformální zábava, doprovázená hrou na kytaru a zpěvem.

O to, aby účastníci netrpěli hladem, se opět postarala soudružka Táňa Stiglerová, která všem připravila její tradičně velice chutný guláš. Kemp na Jižní Moravě je za námi. Nezbývá než poděkovat hlavním organizátorkám, soudružce Kateřině Stiglerové a soudružce Adrianě Lehutové za skvěle zvládnutou organizaci a těšit se na příští rok, tentokrát na setkání 8.


Aleš Hubert

zdroj http://www.ksm.cz/z-domova/v-lanzhote-probehlo-jihomoravske-setkani-komunisticke-mladeze.html

Foto ve Fotogalerii

Dětský den 2018 v Břeclav

V sobotu 16. června 2018 proběhl tradiční Dětský den v areálu na Vodě ve Staré Břeclavi. Hry, soutěže, tanec, koníci, špekáčky, dobrá nálada dětí i dospělých - to vše vyčtete z rozesmátých tváří. Podívejte se ve Fotogalerii

Vlastenci odmítli pouť sudetských Němců v Brně

2.6.2018
BRNO - Osm desítek členů moravských vlasteneckých spolků od Znojemska a Břeclavska přes Brněnsko až po Moravskou Třebovou potestovalo v sobotu v Brně vůči účelově upravenému výkladu dějin i pokusu o revizi výsledku 2. světové války a proti dezinterpretaci odsunu Němců z Brna při tzv. Pochodu smíření z Pohořelic do Brna. V rámci festivalu Meeting Brno 2018 pochod postoupili představitelé českých a německých institucí, členové i sympatizanti Sudetoněmeckého krajanského spolku.
V Křížové ulici mávali vlastenci na české, rakouské i německé účastníky Pochodu smíření vlajkami a zvedli panely s plakáty či transparenty s protifašistickou a revizionistickou tématikou. Členové KČP, ČSBS, KSM, LKŽ a další nesli hesla např: Chtěli jste do Říše!; Smrt fašistické stvůře; Bij Hitlera; Posselte nelži o Benešovi - sudeťáky odsunul Churchill;  Odsun přijatý v Postupimi platí; Žádný Pochod smrti z Brna do Pohořelic se nekonal; Zapomeňte na sjezd v Česku; Nepřekrucuj fakta o odsunu sudetských Němců z Brna; Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane česká celá naše vlast; Odkaz prezidenta Beneše "Věrni zůstaneme" na válku z let 1938 - 1945 se nesmí nikdy zapomenout; Bez sovětů bychom nepřežili atd. Křížovou ulicí procházející  pochodníci si protestující vlastence pobaveně prohlíželi, fotografovali si je a jejich projevy či hesla označovali např. za zapšklý folklor.
Pouť smíření zakončili v zahradě Augustiánského opatství Starobrněnského kláštera na Mendlově náměstí. Očekávaly je tam prezentační stánky německých spolků a nadací s tiskovinami a samolepkami, které např. žádaly Čechy o Odpuštění - Verzeihung. Primátor města Brna Petr Vokřál v projevu řekl, že za sto let od vzniku Československa se zde stalo mnoho zásadních věcí, při kterých zmizelo židovské a německé obyvatelstvo a federativní čs. republika se rozdělila. Pochod smíření je velmi důležitý, když se strachujeme v nejistotě jak asi bude vypadat příští Evropa. Buďme zase spolu - zdůraznil Vokřál.
Jeho přítel -  mluvčí Sudetoněmeckého krajanského spolku Bernt Posselt ocenil hrdinství primátora Vokřála toho druhu, že jej pozvat do Brna, včetně velkorysého rozhodnutí městské rady a zastupitelstva. V Brně se zastavil při své cestě z Bosny. Tam se setkal s trvající nenávistí mezi národy a s jejich životem dodnes v uprchlických táborech. Posselt uvedl, že kdysi společně jsme byli kvetoucím centrem Evropy. Avšak vše to zničil nacionální socialismus a holocaust. Nacionalismus v obou národech vedl i k vyhnání. To je potřeba překonat Poutí smíření! 
Posselt dále řekl, že jede do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Sídlo v tomto městě na hraničním Rýně dostal EP proto, že lidská hloupost neudělala větší nepřátele mezi sebou navzájem jako mezi Němeci a Francouzi a jejich zeměmi. Na odstraňování takové lidské hlouposti, zejména nacionalismu, se musí dlouhodobě pracovat. Lidská hloupost rozdělila i Němce a Čechy. 
Účastníci Pouti smíření položili na závěr programu v areálu kláštera svíčky k pamětnímu kameni odsunu Němců 30. května 1945 z Brna do Rakouska.
Václav Žalud

Foto - Milan Svrček

více foto ve Fotogalerii

Trable u KSČM: Unikly informace o bouřlivém jednání o vládě. Někteří soudruzi nadávali Filipovi

14.05.2018 7:05

Europoslanec Jaromír Kohlíček (KSČM) nechává občany nahlédnout pod pokličku a ukazuje, jak komunisté vyjednávají s premiérem Andrejem Babišem o toleranci jeho vlády. Zdá se, že to pořádně bublá nejen v ČSSD. Také u komunistů to při jednáních o toleranci vlády pořádně jiskří.

Komunistický europoslanec Jaromír Kohlíček se zlobí na vedení strany. Zdá se mu, že komunistické špičky cosi dohadují s Andrejem Babišem a teprve, když je všechno upečeno, předstoupí před své kolegy na Ústředním výboru KSČM a oznámí jim, co upekli. Jako by snad ÚV KSČM nebyl nevyšším orgánem strany mezi sjezdy.

„Nějak si při jednání ÚV stále nerozumíme. Zdá se, že ÚV není nejvyšším orgánem strany mezi sjezdy. Je pouze informován a rozhodující věci jsou projednány (pokud k tomu dojde) ve výkonném výboru,“ napsal na sociální síti Facebook roztrpčený komunista. Nelíbilo se mu také, že šéf strany Vojtěch Filip nepředal svým kolegům návrh smlouvy o toleranci menšinové vlády Andreje Babiše ze strany komunistů. Prý měl obavy, „aby jej někdo nerozdával na ulici“.

CELÝ ČLÁNEK

zdroj https://www.parlamentnilisty.cz

 

Pietní akt v Hustopečích 8.5.2018

8.května 2018 jsme si připomněli 73.výročí osvobození Československé republiky od nacistické okupace a konec II. Světové války. Pietní akt se konal na hřbitově Rudé armády v Hustopečích. Akci pořádala Česko-ruská společnost Břeclav a OV KSČM v Břeclavi. Moderátorka tohoto pietního setkání s.Ivanka Laucká přivítala všechny přítomné a zvláště milé hosty z Konzulátu Ruské federace atašé paní Karinu Sultanovu, za město Hustopeče místostarostu pana Bořivoje Švástu, vedení OV KSČM v Břeclavi vedenou jejím předsedou s.Stanislavem Šprtelem, zástupce ZO ZO KSČM Hustopeče s.Ludmilu Živnou, zastupitele Jihomoravského kraje za KSČM s. Zdeňka Tesaříka, pana Vadima Najbiče, který zde má pochovaného strýce, s.Wolfganga Kurku za KS Dolního Rakouska, za Český svaz bojovníků za svobodu s.Václava Vaňka a samozřejmě zástupce Česko-ruské společnosti vedené jejím předsedou s.Antonínem Kocmanem.Následovalo kladení věnců a krásná báseň ... "poděkování a lásku Vám" v podání s.Adriany Lehutové. Hlavní politický projev přednesl s.Zdeněk Tesařík, který připomněl osvobozovací boje na jižní Moravě a poděkoval Rudé armádě, že dneska můžeme spokojeně žít v naší republice a to za cenu jejich položených životů. Nesmíme připustit, aby se znovu rozpoutala nějaká válka a je třeba stále bojovat za udržení míru.V češtině i ruštině přednesla svoji zdravici atašé konzulátu RF paní Karina Sultanova. Pietní setkání pozdravil také zástupce KS Dolního Rakouska s.Wolfgang Kurka, a za ČSBS vystoupil s projevem její předseda s.Václav Vaněk.

V kulturním programu se představila Kristina Lehutová s ruskými písněmi připomínající boje Rudé armády a báseň v ruštině přednesla paní Taťána z Brna. Jako každý rok, tak i letos přišli setkání pozdravit krátkým pásmem básní studenti víceletého Gymnázia z Velkých Pavlovic pod vedením profesorky Jany Lorencové. Paní profesorka Lorencová pak obdržela z rukou předsedy ČSBS s.Václava Vaňka vysoké vyznamenání ČSBS za její příkladný přístup k výchově mládeže a výuku ruštiny, kterou studenti uplatňují v soutěži o Puškinův památník.

Následovala čestná salva v podání členů vojenské historie a slavnostní setkání bylo zakončeno Internacionálou.

Setkání pak pokračovalo besedou v restauraci U Špagáta s občerstvením a při harmonice si mnozí zazpívali lidové písně.

Milan Svrček

Foto ve Fotogalerii

1. máj 2018

V úterý 1.května 2018 uspořádal OV KSČM v Břeclavi společně s OR KČP Břeclav oslavu svátku práce - 1.máj, spojenou s ochutnávkou vín našich vinařů. Za pěkného slunečného počasí se akce zúčastnilo více než 200 příznivců tohoto svátku. Moderování se ujala s.Marta Strušková, která přivítala všechny přítomné a zvláště předsedu OV KSČM v Břeclavi s.Stanislava Šprtela, předsedu OR KČP v Břeclavi s.Jaroslava Baťku, starostu Tvrdonic a jihomoravského zastupitele za KSČM s. Zdeňka Tesaříka a další milé hosty. Krásnou báseň přednesla s. Ivana Filipská a hlavní politický projev přednesl s.Zdeněk Tesařík. Zdravici přednesl i předseda OV KSČM v Břeclavi s.Stanislav Šprtel a předseda OR KČP v Břeclavi s. Jaroslav Baťka. Politická část byla zakončena Písní práce. Následovala volná zábava, pro děti skákací stan, pro dospělé ochutnávka 580 vzorků vín od našich vinařů, či poslech cimbálové muziky Hudci z Lanžhota. Milovníci dobrých specialit, nebo zákusků si také přišli na své. Byla to vydařená akce.                              Milan Svrček

foto ve Fotogalerii

Dotlouklo srdce hraničáře

Dotlouklo srdce věrného člena

Vedení Okresní rady KČP Břeclav dává na vědomí všem věrným hraničářům, bývalým příslušníkům Pohraniční stráže ČSSR, členům KČP, členům KSČM i ostatním levicovým organizacím a seskupením, že nás na velikonoční pondělí dne 2. dubna 2018, týden před svými 91. narozeninami zcela nečekaně opustil náš soudruh Ladislav Struška, dlouholetý a věrný člen naší strany, bývalý příslušník a major v.v. Pohraniční stráže ČSSR, zakládající člen a také čestný předseda Okresní rady KČP Břeclav. Celý svůj život zasvětil službě vlasti, práci ve straně a svoji přísahu vlasti nikdy neporušil.

CELÝ ČLÁNEK

JUDr. Marta Strušková

JUDr. Jaroslav Baťka               

Prohlášení MZV Ruska k vyhoštění ruských diplomatů

27.3.2018

Neoficiální překlad do češtiny

Vyjadřujeme razantní protest v souvislosti s přijatým řadou členských zemí EU a NATO rozhodnutím o vyhoštění ruských diplomatů.

Považujeme tento krok za nepřátelský a neodpovídající úkolům a zájmům zjištění příčin a hledání viníků incidentu, k němuž došlo 4. března 2018 v Salisbury. Provokativní gesto pověstné solidarity s Londýnem těch zemí, které se podvolily úřadům Velké Británie v tak zvané „záležitosti Skripalů“, aniž by se namáhaly vyznat se v okolnostech tohoto skutku, je pokračováním konfrontační linie zaměřené na eskalaci situace. 

Předkládajíce bezdůvodná obvinění na adresu Ruské federace při absenci vysvětlení toho, co se stalo, a odmítajíce věcnou součinnost, úřady Velké Británii de facto zaujaly předpojatý, angažovaný a pokrytecký postoj.

Jde o pokus o vraždu ruských občanů na území Velké Británie. Ruská strana, nehledě na naše opakované výzvy k Londýnu, nemá žádnou informaci v této záležitosti. Nemají objektivní a vyčerpávající údaje ani spojenci Velké Británie, kteří se slepě řídí zásadou euroatlantické jednoty na úkor zdravého rozumu, norem civilizovaného mezistátního dialogu a zásad mezinárodního práva. Je samozřejmé, že uvedený nepřátelský krok této skupiny zemí nezmizí beze stopy a my na něj budeme reagovat.

zdroj https://czech.mid.ru/cs_CZ/-/prohlaseni-mzv-ruska?inheritRedirect=true&redirect=%2Fcs_CZ%2F

 

Akademická obec a neziskovky chystají Majdan v českých školách!

15.3.2018

Akademická obec a neziskovky chystají Majdan v českých školách! V den výročí okupace z 15. března 1939 pošlou děti ze škol ven, aby vedly výstražnou stávku proti demokraticky zvolenému prezidentu republiky a proti premiérovi! Někteří ředitelé škol to podporují, i když tím porušují školský zákon. Známe podrobnosti a je to síla!

Redakce Aeronetu je zavalena stovkami emailů z celé České republiky, od rodičů, učitelů a dokonce i od ředitelů škol, kteří nás žádají o medializaci události, která se má konat tento čtvrtek. O co se jedná? Skupina studentů DAMU a politických aktivistů zorganizovala na Facebooku a Twitteru akci s názvem #VyjdiVen, což má být forma protestní stávky studentů středních a vysokých škol proti prezidentu republiky Miloši Zemanovi a proti vítězi voleb Andreji Babišovi [1].

Akce se má uskutečnit v poledne v období velké přestávky na oběd, kdy studenti mají vyjít před své školy a držet tam symbolicky studentské stávky, což má být jakýmsi odkazem na události z listopadu 1989, kde studenti pražských fakult drželi studentské stávky s cílem domoci se jednání o politické situaci s tehdejší československou fedrální vládou. Byla to forma zneužití studentů k provedení státního převratu. Nyní se tento scénář má zopakovat, a to právě v den výročí okupace českých zemí německou armádou z 15. března 1939. O tomto výročí není na Facebooku organizátorů této výzvy ani slovo, je tam pouze zmínka o tom, že tento den je mj. i mezinárodním Dnem proti policejní brutalitě.

CELÝ ČLÁNEK

zdroj http://www.rukojmi.cz

POZVÁNKA

Společnost pro evropský dialog  z.s., s podporou Transform!europe, Regionální skupina Klubu společenských věd a Brněnská pobočka Masarykovy demokratické akademie

Vás zvou

na diskusní setkání s tématem

Poučení z krizového vývoje řecké společnosti

limity radikálně levicového vládnutí v podmínkách neoliberálního kapitalismu

 

Setkání se uskuteční dne 22. Března 2018 (čtvrtek) od 15 hod. v zasedací místnosti č. 412, 3. Patro

Křenová 67

Brno

Program:

Úvodní vystoupení – Haris Golemis, vědecký a strategický poradce Transform!europe, dlouholetý řecký radikálně levicový politik, ekonom

Diskuse,vystoupení dalších účastníků

Závěr – poučení pro českou radikální levici

V 15 hod bude zahájena presence, tlumočené vystoupení začne v 15,30 hod,

Ukončení akce do 18,30 hod.

Oslava svátku MDŽ v Břeclavi

Je 14.00 hod. 10. března 2018 a sál Domu školství v Břeclavi je zaplněn ženami a z části mužským doprovodem. Začíná zde oslava svátku Mezinárodního dne žen. Letos oslavu zorganizovala nově ustanovená Městská rada KSČM v Břeclavi. Moderování se ujal s. Jaroslav Baťka, který na úvod přivítal předsedu OV KSČM v Břeclavi s. Stanislava Šprtela, místopředsedkyni OV KSČM v Břeclavi s. Ivanku Lauckou, předsedu OV ČSBS v Břeclavi s. Václava Vaňka, předsedkyni MO SČR v Břeclavi paní Ladislavu Procházkovou a další milé hosty.

Předseda s. Stanislav Šprtel pak krátce připomněl význam MDŽ a důvody, proč je nutné tento svátek i v dnešní době stále připomínat. Více se ve svém projevu věnoval současným politickým událostem.

Letos všechny ženy obdržely publikaci Mezinárodní den žen ve fotografii, kde se odráží historie oslav MDŽ v Břeclavi od roku 2007 do roku 2017. Proběhl zde také křest této publikace za přítomnosti vydavatele OV KSČM v Břeclavi a autorů publikace. Byl to pěkný dárek naším ženám.

V kulturním programu vystoupil soubor Old Stars s pásmem písní a tanců. Všem se jejich vystoupení líbilo, což dávali přítomní najevo svým potleskem.

Perličkami ze školních lavic nás potěšil s. Miroslav Štěpaňuk.

Zbytek slavnostního odpoledne vyplnila volná zábava, kdy nám k tanci i k poslechu vyhrával pan Antonín Kočár na klávesy a harmoniku.

V tombole mnozí vyhráli hodnotné ceny a rozcházeli jsme se s přáním příštího opět krásného setkání.

                                                                                 Milan Svrček

 Foto ve Fotogalerii

21. únor 1848 vznik Komunistického manifestu

21. února 1848 byl sepsán nejzákladnější dokument celosvětového komunistického hnutí. Podívejte se na video, které v krátkosti shrnuje, co předcházelo jeho vzniku.

https://www.stream.cz/slavnedny/10022999-den-kdy-byl-vydan-manifest-komunisticke-strany-21-unor-1848

 

 

 

Okresní konference KSČM v Břeclavi

10.2.2018 proběhla okresní konference KSČM v Břeclavi. Jako milé hosty jsme přivítali s. Petra Šimůnka, 1. místopředsedu KSČM, s. Jana Navrátila, člena VV ÚV KSČM, s. Baťku za KČP, s. Kocmana za ČRS, s. Vaňka za ČSBS, s. Zachariaše, místopředsedu JmKV KSČM a v neposlední řadě čestného předsedu KČP Břeclav s. Ladislava Strušku, který v loňském roce oslavil krásné devadesáté narozeniny. Zvolili jsme vedení OV KSČM Břeclav pro období dalších dvou let, kandidáty na krajskou konferenci a X. sjezd. V podzimních senátních volbách budeme mít zkušeného a kvalitního kandidáta v podobě dlouholetého starosty Tvrdonic Zdeňka tesaříka, s. Dagmar Švendová bude naší okresní kandidátkou pro volby do EP v roce 2019.

Materiály z konference budou po zpracování v sekci Okresní konference 2018

Autor foto: s. Švendová D. Více foto ve Fotogalerii  

KSČM od Ondráčka neustoupí

28.1.2018

Komunisté budou trvat na tom, aby sněmovní komisi pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů vedl jejich poslanec Zdeněk Ondráček. V pořadu Otázky Václava Moravce v ČT to řekl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Sněmovna Ondráčka do funkce nezvolila minulý týden, opozičním stranám vadila jeho činnost za socialismu. »Má odbornou kvalifikaci, je schopen rozpoznat, co činí GIBS vůči příslušným orgánům,« kontroval Filip. V OVM řekl, že se KSČM nominace nevzdá a odkázal na dohody o obsazení funkcí ve sněmovně. 
 
CELÝ ČLÁNEK
zdroj http://www.halonoviny.cz

 

Babišova vláda důvěru poslanců KSČM nedostane

10.1.2018

Všichni poslanci KSČM budou hlasovat proti vyslovení důvěry jednobarevné menšinové vládě Andreje Babiše (ANO). Po jednání Výkonného výboru ÚV KSČM to novinářům řekl předseda ústředního výboru Vojtěch Filip.

Komunisté mají výhrady k obsahu programovému prohlášení i k některým ministrům, kteří podle nich nezajišťují realizaci toho, co obsahuje programové prohlášení vlády. Proto Výkonný výbor ÚV KSČM doporučil poslaneckému klubu, aby v prvním pokusu o získání důvěry klub KSČM Babišově vládě důvěru nevyslovil – aby hlasoval proti návrhu. Klub, který se v úterý sešel, to jednomyslně odsouhlasil. »Přitom akceptujeme, že jsme měli možnost se k vládnímu prohlášení vyjádřit, že určitá vstřícnost tu byla, a i při odmítnutí budeme dál jednat s vítězem voleb, zda by v případném druhém pokusu příští vláda akceptovala více z našeho politického programu. Jsme přesvědčeni o tom, že situace v ČR vyžaduje, aby zde byla vláda s důvěrou, aby měla šanci vládnout a rozhodovat o věcech, které jsou velmi akutní,« prohlásil Filip.

CELÝ ČLÁNEK

zdroj http://www.halonoviny.cz

Do p… s USA

4.1.2018

Vyšlo v příloze HaNo LUK:

Skládám servítky a pokládám je na jídelní stůl. Tenhle život, můj život, je stejný jako včera, jako předevčírem. Klábosíme, moje partička, rodina a přátelé. „Zítra tady“, říkám. A když přicházejí, obejmeme se. Bouchne šampus, prší bublinky. Sedáme si na balkon, vedeme své řeči, smějeme se.

USA před chvílí shodily „matku všech bomb“ na Afghánistán. Tu. Matku. Všech. Bomb.

Když vyndávám talíře z police, myslím na Afghánistán a Afghánce, tak jako jsem myslela na Afghánistán a Afghánce, když jsem skládala servítky. Co asi zbylo? Co zbylo v oblasti, kde vybuchla tak velká bomba? Vím o tom úplný hovno. Neumím si to představit. Nedokážeme to.

Moje pohyby jsou formální, cokoli, skládám ubrousky, připravuji prkénko na sýr misek, drtím česnek, strouhám to či ono. Udělala jsem to, totéž jako už tolikrát, tak dlouho, jak moje paměť sahá. Stejný život jako včera a předevčírem.

„Co to je?“ ptá se ten můj.

„Sladké brambory, pečené na kokosovém oleji“, říkám.

Jak je asi cítit výbuch dvaadvacetitisíciliberní (cca 11 tun, pro ty, kterým to nic neříká; pozn. překl.)? Jak asi zní její detonace?

Co? Jak? Jak jen se to může stát? Jak jen můžeme rozpoutat takové barbarství proti jiným lidským bytostem? Proti své planetě?

Myslím na afghánské mámy, táty, na jejich děti. Co asi řeknou svým dětem? Jak jim mohou slibovat klid, naději, budoucnost, bezpečí? Jak jim asi řeknou, že všechno bude dobré? Jak by vůbec ještě něco mohlo být dobré? Jak může být dobře pro nás? Jak vůbec může být něco dobré, když USA jsou největším nositelem trvalé krutosti?

Chce se mi řvát. Řvát. Odtrhnout se od toho. Od téhle vlády, od téhle země. Svět už nesmí trpět ani den americkou výjimečností.

Uklízím stůl, dávám talíře do dřezu, zírám do vody, stékající do odpadu. Vypustit to bahno… Chce se mi řvát.

Doprdele. Jdi do prdele, Trumpe. Běž do prdele. Běžte všichni do prdele s tím svým hašteřivým kdo má moc, má pravdu! Do prdele s Obamou. Do prdele s Hillary Clintonovou. Do prdele s Georgem Bushem. Do prdele s Dickem Cheneym. Do prdele se všemi zasranými válečnými štváči. Do prdele s běžnými zprávami. Do prdele s válečným průmyslem. Do prdele s těmi, co vydělávají na válce.

Do prdele se zasranými Spojenými státy americkými.

Missy Comley Beattie, 17. dubna 2017, http://www.intrepidreport.com/archives/20884

Missy Comley Beattie píše pro Národní státní rozhlas a pro časopis Nashville Life Magazine. Byla poradkyní pro sepisování memoárů v Osherském institutu celoživotního vzdělávání Johnse Hopkinse v Baltimoru.

Překlad Vladimír Sedláček

Prohlášení Světové rady míru k rozhodnutí USA o uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele

NjcyNmZhO