http://www.webareal.cz/kscmbreclav/7-Zpravodaj-OV-KSCM

» 2019
Plán aktivit a úkoly na r. 2019

Městská rada KSČM Břeclav: Plán aktivit a úkoly na r. 2019    (stav 17.12.2018)

 

Městská rada KSČM Břeclav (MěR KSČM BV) byla ustavena 14.3.2017 na návrh předsedů ZO v Břeclavi.

 

Podmínky činnosti:

Na činnost Městské rady nejsou vyčleněny žádné finanční  prostředky. Pokud vzniknou v souvislosti realizací plánovaných akcí MR KSČM BV v r. 2019 nějaké náklady, budou kryty z výtěžku jednotlivých akcí – oslava MDŽ a oslava MDD. Pro MěR KSČM BV bude maximálně využíváno zázemí a prostředky OV tak, aby dodatečné náklady na aktivity byly minimální, popř. nulové. MěR KSČM BV se bude scházet ve stejný den, jako porada předsedů ZO – vždy ihned po poradě předsedů ZO KSČM v Břeclavi, aby i časové nároky na členy byly minimální. Pro operativní předávání informací (pozvánky, připomenutí úkolů, …) bude využíván E-mail a SMS.

 

Složení R-ZO:

Bylo doporučeno, aby členy MěR KSČM BV byli automaticky předsedové ZO s tím, že předseda může pověřit dalšího člena své ZO, aby se MěR KSČM BV účastnil.

 

Plán akcí MěR KSČM BV na r. 2019:

Za realizaci aktivit a úkolů odpovídají  předsedové ZO, popř. pověření členové Rady! 

 

Leden:           Předání a kompletace podkladů na OK a KK KSČM, zejména návrhy kandidátů do KV, UV a VV.

Úkol pro ZO: Připravit návrhy na změny v stanovách KSČM a návrhy na delegáty za okres Břeclav – podklad pro jednání celostranické konference v dubnu 2019).          T:  31.1.18

                         Předpokládané náklady:     0,- Kč

 

Únor:              Podpora org. zajištění  rozšířeného zasedání OV KSČM (23.2.2019)

Úkol pro ZO: Zajistit účast předsedy ZO na rozšířeném zasedání OV KSČM     T:  23.2.2019

                         Předpokládané náklady:     0,- Kč

 

Březen:          Organizační zajištění oslavy MDŽ - návrh termínu: 9.3.2019 – sobota.

                         ( garant akce: Rada KSČM Břeclav)

Úkol pro ZO: podílet se na zajištění akce – ceny do tomboly, pořadatelé              T:  9.3.2019

                         Předpokládané náklady:     6 000,- Kč (budou kryty z výtěžku tomboly)

 

Duben:          Oslava osvobození Břeclavi (termín stanoví MěÚ Břeclav – společná akce)

                         Úkol pro ZO: zajistit maximální účast členů i sympatizujících na akci

                         T: dle MěÚ Břeclav

                         Příprava oslav 1. máje – spolupráce a podpora org. zajištění pro OV

Úkol pro ZO: zajistit v předstihu vzorky vína, degustátory, + pozvání členů i sympat. na akci                            T: stanoví OV KSČM

                         Předpokládané náklady:     400,- Kč  (kytky na hroby RA)

                         Volby do EP – zajištění volební agitace, návrhy členů do okrskových volebních komisí.

                         Úkol pro ZO:   - připravit návrhy členů do okrskových vol. Komisí, předat na MěU Břeclav                       T: určí OV KSČM

 

Květen:         Realizace oslav 1. máje – spolupráce s OV a podpora organizačního zajištění

Úkol pro ZO: zajistit pořadatele pro přípravu sálu a prodej skleniček a vína, vč. úklidu po akci + maximální účast členů i sympatizujících na akci                   T: 1.5.2019

                         Předpokládané náklady:     0,- Kč

 

Červen:         Akce k MDD „Na Vodě“ - návrh termínu: 15.6.2018.  (garant akce: Rada KSČM Břeclav)

                         Úkol pro ZO: zajistit pomoc při přípravě a max. účast rodičů a dětí na akci     T: 15.6.2018

                         Předpokládané náklady:     10 000,- Kč 

                         (kryto z dotace ČSBS, ČRS a z výtěžku – dobrovolné vstupné, prodej špekáčků)

 

 

Červenec  – srpen:        

                          

                         Úkol pro ZO:   Zajištění cen do tomboly a maximální účast na setkání na pomezí (Dubňany)

                         Předpokládané náklady:     0,- Kč

 

Září - Říjen:   Zvýšení aktivity ČZ

                         Úkol pro ZO: Připravit návrhy možných kroků ke zvýšení aktivity ČZ.

                         T:  bude stanoven na poradě MěR KSČM

                         Předpokládané náklady:     0,- Kč

 

Prosinec:       Ukončení roku 2019 v prostorech OV – spolupráce s KČP a s levicovými seniory

                         Předpokládané náklady:     0,- Kč

 

 

 

Plán aktivit byl doplněn na schůzce MR KSČM BV dne ……………………

 

Břeclav, 17.12.2018                                                        Připravil: V. Chmela

 

 

 

 

Předběžný rozpočet na akce Rady KSČM Břeclav – rok 2019:

 ke stažení zde

Akce

Předpokládané náklady

Poznámka

Oslava MDŽ – březen 2018

6 000,-

bude kryto z výtěžku tomboly

Akce k MDD „Na Vodě“ – červen 2018

10 000,-

(kryto z dotace ČSBS, ČRS a z výtěžku – dobrovolné vstupné, prodej špekáčků)

Oslava osvobození Břeclavi

400,-

kytky na hroby RA

Ostatní akce - mimořádné

600,-

 

 

 

 

Celkem:

10 000,-

 

 

 

Návrhy na změny a doplnění plánu aktivit MěR KSČM na rok 2019:

YmRkN