http://www.webareal.cz/kscmbreclav/7-Zpravodaj-OV-KSCM

» Články kandidátů

STABILNÍ A PROSPERUJÍCÍ KRAJ PRO NÁS I NAŠE DĚTI A VNOUČATA

Jihomoravský kraj disponuje nebývalým ekonomickým a hospodářským potenciálem. Region se během posledních let zařadil mezi evropskou špičku v oblasti vědy a výzkumu. Rozvoj v této oblasti podporuje také nebývalá úroveň vysokého školství. To platí i pro jihomoravské zemědělství, téměř 60 % plochy kraje tvoří zemědělská půda. Je proto potřeba urychleně přijmout taková opatření, která zadrží vodu v krajině.

Výstavba rybníků či malých přehrad nastiňuje řešení v horizontu několika desítek let, my musíme ale do boje se suchem vstoupit již dnes. Nezbytná bude změna osevních postupů a skladba pěstovaných plodin. Krajina je náchylnější k erozi, deště odnášejí nenávratně pryč tu nejúrodnější část půdy, kterou tu máme. Voda je klíčová surovina. A podle toho se musíme chovat a naučit se s ní hospodařit zodpovědně. Podporovat musíme také projekty, které motivují domácnosti k hospodaření s dešťovou vodou. Nákup retenčních nádrží bude nutné pravděpodobně dotovat. Členitost krajiny se vytratila, zmizely remízky, louky a meze, ubývá drobná zvěř.

Samostatnou kapitolou pak zůstává vinařství a vinohradnictví, které sklízí úspěchy po celém světě. A má pro kraj strategický význam. Silné kořeny zde má i pěstování ovoce a zeleniny. Dovoz těchto komodit ale roste, bez kvalitních závlah se u nás tato produkce neobejde. Pomoci zadržet vodu v krajině by mohlo i více sadů a vinic. Jejich novou výsadbu pro letošní rok povolila Evropská unie, a to o 1 % celkové plochy vinic, tedy 178 hektarů.

Vážení občané, věřím, že s Vaší pomocí se nám podaří zajistit další rozvoj Jihomoravského kraje, který bude brát zřetel především na jeho občany.

 

Ing. Zdeněk TESAŘÍK, kandidát KSČM

pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraj

 

 

 

 

Lepší KRAJ bez kompromisů

Žijeme v krásném a plodném koutu naší malé země. Úrodná krajina jižní Moravy patří k tomu nejmalebnějšímu, co Česká republika nabízí. Pyšníme se špičkovou zemědělskou produkcí, vína našich vinařů sklízí úspěchy daleko za našimi hranicemi. Těchto hodnot je ale potřeba si vážit, nemůžeme je brát jako samozřejmost. Dlouhodobě se potýkáme se suchem, neumíme dostatečně zadržet vodu v krajině. Potřebujeme přijmout taková opatření, která budou účinná v krátkodobém horizontu. Musíme investovat do rozsáhlých oprav závlahových systémů, jejich pokrytí je dostatečné, rychle ale dosluhují. Bez jejich fungování se přitom desítky zemědělských subjektů v regionu neobejdou. Jejich provoz navíc v současnosti zejména na Břeclavsku blokují spory se státem, který vlastní některé přečerpávací stanice v regionu. Musíme podporovat mladé a nadějné zemědělce, start jejich podnikání jim co nejvíce zjednodušit. S tím nepřímo souvisí i rozvoj infrastruktury. Nesmíme zapomínat zejména na silnice II. a III. tříd, které na rekonstrukce místy čekají i desítky let. Naší prioritou je taktéž péče o seniory, kapacita stávajících domovů důchodců nestačí. Naše populace rychle stárne a je potřeba proto investovat i do projektů, které kapacity rozšíří a sníží tak čekací lhůty. Víme proto, že se musíme poučit z chyb svých předchůdců a rozvíjet to dobré, co po nich zůstalo. PRO lepší KRAJ bez kompromisů.

 

Ing. Zdeněk TESAŘÍK, kandidát KSČM

pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraj

 

 

 

 

CO VY NA TO?

V poslední době si čím dál více uvědomuji, jak důležité je umět si v dnešní době vyhledat informace, vše podrobovat vnitřní kritice a ze získaných informací dospět k vlastnímu názoru. Pamatuji, jak mě v dětství při učení maminka „pérovala“, když jsem nemohla na něco přijít a chtěla od ní okamžitě správnou odpověď. Můj hysterický výstup nepomohl a ona dál trvala na tom, že nejenže máme dobře vybavenou domácí knihovnu, mám i permanentku do veřejné knihovny, ale navíc mě obratem přihlásila do kroužku pro malé knihovníky, ať se rychle zorientuji. To  abych nemohla říct, že mi vůbec nepomůže.  Dnes jí za toto "utrpení" děkuji.

Bohužel dneska lidé tak nějak rezignují na dění u nás i ve světě. Ke štěstí nám mnohdy stačí přečíst si Blesk nebo jiný bulvár, možná zhlédnout ještě zprávy v TV, pak zhodnotit, že persóny typu Babiš nám dávají práci, a tak přece tak špatní nebudou, co by s námi taky bylo, kdyby naráz svůj kapitál převedli do zahraničí... Ztrácíme téměř úplně zájem o to, snažit se politiku státu ovlivnit, propadáme letargii a říkáme si, že bez nás to taky půjde - vždyť to stejně stojí za nic. Nejvíce tento fenomén vidím u mladé a střední generace, kde čím dál více převažuje individualismus nad kolektivismem a dělat něco pro společnost či větší celek již není v kurzu (jak se dnes někdy taky říká "cool").

Skutečně se nám žije tak dobře? Vážíme si dostatečně toho, co nám zanechaly předchozí generace? Uvědomujeme si oběti, dřinu a úsilí, které museli naši předkové vynaložit, aby obstáli jako národ, na který jsme svého času mohli být i hrdí? Zatímco dnes se mnohdy klaníme před „zlatým teletem“ a takzvanými světovými velmocemi... Nevyhovuje tento stav právě kapitalistické mašinérii, vládnoucí elitě a různým novým populistickým stranám a uskupením, které se na této vlně frustrace a protestních hlasů voličů dostanou legitimně do vyšší politiky, a to třeba jen díky jednomu tématu bez jakýchkoli dalších politických cílů a řešení?  Je v zájmu našich občanů, aby dění v ČR ovlivňovaly různé politické rychlokvašky, kterým jde přinejmenším jen o rychlý kariérní růst a na řádném chodu země jim zase až tak nesejde? Není lepší podpořit stranu, která má reálný sociální program a jež dlouhodobě a kontinuálně pracuje na jeho prosazování?

Pokud je Vaše odpověď na poslední otázku ANO, přijďte 7. - 8. října k volbám do Krajského zastupitelstva Jihomoravského kraje a podpořte svoji volbou KSČM - VOLTE 37!

Dagmar ŠVENDOVÁ, BA, LL.M., kandidátka KSČM

pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 

 

 

VŠECHNO, CO MÁME, JE PŮDA POD NOHAMA...

Jihomoravský kraj je krajem zemědělským. Čelí dnes mnoha problémům, k nimž patří i kvalita a množství zemědělské půdy či závlahy.

Zatímco od roku 1960 došlo ve světě ke zdvojnásobení výnosu plodin, rozloha orné půdy se za stejné období zvýšila jen o 8 %. Intenzifikace zemědělské výroby, mnohdy zaměřená jen na zvyšování produkce, významně přispívá ke snižování množství a kvality půdy. Největší hrozbou pro půdu je pokračující eroze (odnos půdy z povrchu vodou, větrem či nevhodnou orbou). Dle Ministerstva zemědělství ČR je vodní erozí ohroženo 67 % zemědělské půdy, zatímco v roce 2012 se jednalo o 50 %. Větrnou erozí může být nyní ohroženo až 18 % zemědělské půdy.

Zemědělství je největším spotřebitelem vody. ČR je přitom z hlediska množství použitelných zásob sladké vody na jednoho obyvatele na třetím nejhorším místě z celé Evropy. Sucho, které podle prezidenta Agrární komory ČR jen loni způsobilo  zemědělcům škody za tři miliardy korun, je tedy stále větším problémem. Podle odborníků bude v roce 2030 bojovat s nedostatkem vody 47% obyvatel Země. Nezapomínejme ale ani na další závažné příčiny snižování kvality půdy, a to je nepochybně neustálé rozšiřování zastavěných ploch.

Z těchto důvodů KSČM podporuje realizaci "Programu rozvoje venkova", prosazuje ochranu přírody půdního fondu a vodních zdrojů v regionu. Podpoříme také projekty, které pomohou řešit sucho a zabezpečí ochranu před povodněmi. Jsme a budeme proti privatizaci vodních zdrojů a nesmyslné zástavbě zemědělské půdy.

 

Dagmar ŠVENDOVÁ, BA, LL.M., kandidátka KSČM

pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 

 

 

ANTIKOMUNISTICKÁ PROPAGANDA OPĚT V PLNÉM PROUDU.

Mediální štvanice na KSČM se nám rozjíždí v plném proudu. Včera večer (7. 9. 2016) jsem se těšila na další díl z cyklu detektivních příběhů České televize Vraždy v kruhu v hlavní roli s Ivanem Trojanem. Díl s názvem Kamarád v nouzi mě opravdu dostal! Zavražděn byl kandidát na senátora a politický motiv k vraždě měla KSČM. Dokonce se tam objevil i smyšlený, značně arogantní, místopředseda strany, který vypadal, že mu každou chvíli praskne rudá košile.

V detektivkách jsme zvyklí na politické motivy, ale vždy se jedná o smyšlené politické strany či hnutí typu „Za město krásnější“, „Občané pro obec“ apod. Tady si ale autoři s kreativitou hlavu nelámali. Oběť byla spořádaný občan - podnikatel, aktivní ve veřejném životě. Aby to nebylo fádní, autoři mu přiřkli i temnou minulost s napojením na KSČ. Opravdový motiv vraždy byl pak zcela apolitický, jak jinak…

Sotva jsem vydýchala televizní mord, tak jsem byla vystavena dalšímu otřesu. V dnešním (8. 9. 2016) poledním zpravodajském pořadu Události v regionech plus (Brno) se jako předposlední objevila reportáž o zřízení pamětní síně v prostorách bývalé fary v obci Lukov na Třebíčsku. Expozice je věnována tzv. babickému případu a někdejšímu faráři Janu Bulovi. Celá reportáž neznalému člověku vyzní doslova a do písmene tak, že v roce 1951 vystříleli komunisté celou babickou školu a pak za to ve vykonstruovaných procesech odsoudili a zabili další stovky nevinných lidí!

Jen ten, kdo sledoval reportáž velmi pozorně, zachytil ze začátku zmínku, že zavražděni byli tři obecní funkcionáři. Že to byli všechno členové KSČ a že jedním z nich byl dokonce předseda MNV, nepadlo ani slovo. Na úvod celého blábolu to ale nemá: „Pamětní síň věnovanou babickému případu a jednomu z hlavních aktérů faráři Janu Bulovi dokončují farníci v Lukově na Třebíčsku. Právě odtud pocházel duchovní, kterého poslal na smrt komunistický soud ve vykonstruovaném případu namířeném proti soukromým zemědělcům a kněžím.“

V říjnu budou volby do krajských zastupitelstev. Čekám, jaký další nehorázný nesmysl se objeví ve „veřejnoprávní“ televizi, kterou si musíme platit!

 

Adriana LEHUTOVÁ, kandidátka KSČM

pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 

 

Njk1OWE4Mj