http://www.webareal.cz/kscmbreclav/7-Zpravodaj-OV-KSCM

»
Rozhovor Haló novin s koordinátorkou Transform! Europe a zastupitelkou Dagmar Švendovou

Ve spojení s děním na evropské úrovni

Pracujete pro Transform! Europe, což je mezinárodní levicová organizace, o níž jsme již mnohokrát psali na stránkách Haló novin. V čem spočívá vaše práce?

Jak už zřejmě víte, Transform! Europe sídlí ve Vídni. Prostřednictvím svých 29 členských organizací z dvaceti evropských zemí, včetně České republiky, působí po celé Evropě. Zároveň je přidruženou politickou nadací strany Evropské levice (EL). Pracovní tým je tedy skutečně mezinárodní a každý z nás má na starosti konkrétní oblast z širokého portfolia Transformu.

Má práce spočívá ve vytvoření strategie Transformu! pro střední a východní Evropu a jejím dalším rozvoji. Cílovou skupinou jsou předně levicové neziskové organizace, hnutí a iniciativy a nepřímo i levicové politické strany. Záměrem je zmapovat politickou scénu v každé zemi, identifikovat levicové partnery pro případnou spolupráci, kontaktovat se s levicovými akademiky atp.

CELÝ ČLÁNEK

CO VY NA TO?

V poslední době si čím dál více uvědomuji, jak důležité je umět si v dnešní době vyhledat informace, vše podrobovat vnitřní kritice a ze získaných informací dospět k vlastnímu názoru. Pamatuji, jak mě v dětství při učení maminka „pérovala“, když jsem nemohla na něco přijít a chtěla od ní okamžitě správnou odpověď. Můj hysterický výstup nepomohl a ona dál trvala na tom, že nejenže máme dobře vybavenou domácí knihovnu, mám i permanentku do veřejné knihovny, ale navíc mě obratem přihlásila do kroužku pro malé knihovníky, ať se rychle zorientuji. To  abych nemohla říct, že mi vůbec nepomůže.  Dnes jí za toto "utrpení" děkuji.

Bohužel dneska lidé tak nějak rezignují na dění u nás i ve světě. Ke štěstí nám mnohdy stačí přečíst si Blesk nebo jiný bulvár, možná zhlédnout ještě zprávy v TV, pak zhodnotit, že persóny typu Babiš nám dávají práci, a tak přece tak špatní nebudou, co by s námi taky bylo, kdyby naráz svůj kapitál převedli do zahraničí... Ztrácíme téměř úplně zájem o to, snažit se politiku státu ovlivnit, propadáme letargii a říkáme si, že bez nás to taky půjde - vždyť to stejně stojí za nic. Nejvíce tento fenomén vidím u mladé a střední generace, kde čím dál více převažuje individualismus nad kolektivismem a dělat něco pro společnost či větší celek již není v kurzu (jak se dnes někdy taky říká "cool").

Skutečně se nám žije tak dobře? Vážíme si dostatečně toho, co nám zanechaly předchozí generace? Uvědomujeme si oběti, dřinu a úsilí, které museli naši předkové vynaložit, aby obstáli jako národ, na který jsme svého času mohli být i hrdí? Zatímco dnes se mnohdy klaníme před „zlatým teletem“ a takzvanými světovými velmocemi... Nevyhovuje tento stav právě kapitalistické mašinérii, vládnoucí elitě a různým novým populistickým stranám a uskupením, které se na této vlně frustrace a protestních hlasů voličů dostanou legitimně do vyšší politiky, a to třeba jen díky jednomu tématu bez jakýchkoli dalších politických cílů a řešení?  Je v zájmu našich občanů, aby dění v ČR ovlivňovaly různé politické rychlokvašky, kterým jde přinejmenším jen o rychlý kariérní růst a na řádném chodu země jim zase až tak nesejde? Není lepší podpořit stranu, která má reálný sociální program a jež dlouhodobě a kontinuálně pracuje na jeho prosazování?

Pokud je Vaše odpověď na poslední otázku ANO, přijďte 7. - 8. října k volbám do Krajského zastupitelstva Jihomoravského kraje a podpořte svoji volbou KSČM - VOLTE 37!

Dagmar ŠVENDOVÁ, BA, LL.M., kandidátka KSČM

pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

VŠECHNO, CO MÁME, JE PŮDA POD NOHAMA...

Jihomoravský kraj je krajem zemědělským. Čelí dnes mnoha problémům, k nimž patří i kvalita a množství zemědělské půdy či závlahy.

Zatímco od roku 1960 došlo ve světě ke zdvojnásobení výnosu plodin, rozloha orné půdy se za stejné období zvýšila jen o 8 %. Intenzifikace zemědělské výroby, mnohdy zaměřená jen na zvyšování produkce, významně přispívá ke snižování množství a kvality půdy. Největší hrozbou pro půdu je pokračující eroze (odnos půdy z povrchu vodou, větrem či nevhodnou orbou). Dle Ministerstva zemědělství ČR je vodní erozí ohroženo 67 % zemědělské půdy, zatímco v roce 2012 se jednalo o 50 %. Větrnou erozí může být nyní ohroženo až 18 % zemědělské půdy.

Zemědělství je největším spotřebitelem vody. ČR je přitom z hlediska množství použitelných zásob sladké vody na jednoho obyvatele na třetím nejhorším místě z celé Evropy. Sucho, které podle prezidenta Agrární komory ČR jen loni způsobilo  zemědělcům škody za tři miliardy korun, je tedy stále větším problémem. Podle odborníků bude v roce 2030 bojovat s nedostatkem vody 47% obyvatel Země. Nezapomínejme ale ani na další závažné příčiny snižování kvality půdy, a to je nepochybně neustálé rozšiřování zastavěných ploch.

Z těchto důvodů KSČM podporuje realizaci "Programu rozvoje venkova", prosazuje ochranu přírody půdního fondu a vodních zdrojů v regionu. Podpoříme také projekty, které pomohou řešit sucho a zabezpečí ochranu před povodněmi. Jsme a budeme proti privatizaci vodních zdrojů a nesmyslné zástavbě zemědělské půdy.

 

Dagmar ŠVENDOVÁ, BA, LL.M., kandidátka KSČM

pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

ZjZiY2Q