http://www.webareal.cz/kscmbreclav/7-Zpravodaj-OV-KSCM

»
STABILNÍ A PROSPERUJÍCÍ KRAJ PRO NÁS I NAŠE DĚTI A VNOUČATA

Jihomoravský kraj disponuje nebývalým ekonomickým a hospodářským potenciálem. Region se během posledních let zařadil mezi evropskou špičku v oblasti vědy a výzkumu. Rozvoj v této oblasti podporuje také nebývalá úroveň vysokého školství. To platí i pro jihomoravské zemědělství, téměř 60 % plochy kraje tvoří zemědělská půda. Je proto potřeba urychleně přijmout taková opatření, která zadrží vodu v krajině.

Výstavba rybníků či malých přehrad nastiňuje řešení v horizontu několika desítek let, my musíme ale do boje se suchem vstoupit již dnes. Nezbytná bude změna osevních postupů a skladba pěstovaných plodin. Krajina je náchylnější k erozi, deště odnášejí nenávratně pryč tu nejúrodnější část půdy, kterou tu máme. Voda je klíčová surovina. A podle toho se musíme chovat a naučit se s ní hospodařit zodpovědně. Podporovat musíme také projekty, které motivují domácnosti k hospodaření s dešťovou vodou. Nákup retenčních nádrží bude nutné pravděpodobně dotovat. Členitost krajiny se vytratila, zmizely remízky, louky a meze, ubývá drobná zvěř.

Samostatnou kapitolou pak zůstává vinařství a vinohradnictví, které sklízí úspěchy po celém světě. A má pro kraj strategický význam. Silné kořeny zde má i pěstování ovoce a zeleniny. Dovoz těchto komodit ale roste, bez kvalitních závlah se u nás tato produkce neobejde. Pomoci zadržet vodu v krajině by mohlo i více sadů a vinic. Jejich novou výsadbu pro letošní rok povolila Evropská unie, a to o 1 % celkové plochy vinic, tedy 178 hektarů.

Vážení občané, věřím, že s Vaší pomocí se nám podaří zajistit další rozvoj Jihomoravského kraje, který bude brát zřetel především na jeho občany.

 

Ing. Zdeněk TESAŘÍK, kandidát KSČM

pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraj

Lepší KRAJ bez kompromisů

Žijeme v krásném a plodném koutu naší malé země. Úrodná krajina jižní Moravy patří k tomu nejmalebnějšímu, co Česká republika nabízí. Pyšníme se špičkovou zemědělskou produkcí, vína našich vinařů sklízí úspěchy daleko za našimi hranicemi. Těchto hodnot je ale potřeba si vážit, nemůžeme je brát jako samozřejmost. Dlouhodobě se potýkáme se suchem, neumíme dostatečně zadržet vodu v krajině. Potřebujeme přijmout taková opatření, která budou účinná v krátkodobém horizontu. Musíme investovat do rozsáhlých oprav závlahových systémů, jejich pokrytí je dostatečné, rychle ale dosluhují. Bez jejich fungování se přitom desítky zemědělských subjektů v regionu neobejdou. Jejich provoz navíc v současnosti zejména na Břeclavsku blokují spory se státem, který vlastní některé přečerpávací stanice v regionu. Musíme podporovat mladé a nadějné zemědělce, start jejich podnikání jim co nejvíce zjednodušit. S tím nepřímo souvisí i rozvoj infrastruktury. Nesmíme zapomínat zejména na silnice II. a III. tříd, které na rekonstrukce místy čekají i desítky let. Naší prioritou je taktéž péče o seniory, kapacita stávajících domovů důchodců nestačí. Naše populace rychle stárne a je potřeba proto investovat i do projektů, které kapacity rozšíří a sníží tak čekací lhůty. Víme proto, že se musíme poučit z chyb svých předchůdců a rozvíjet to dobré, co po nich zůstalo. PRO lepší KRAJ bez kompromisů.

 

Ing. Zdeněk TESAŘÍK, kandidát KSČM

pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraj

 

Pro život, ne pro školu se učíme

Pro život, ne pro školu se učíme

5.10.2017

S obavami, a místy až křečovitým úsměvem na rtech, jsem sledoval nedávné politické tanečky okolo navyšování platů učitelům a dalším zaměstnancům ve státní správě. Odbory hrozily stávkou a politické špičky jen pár týdnů před volbami začaly hledat miliardy nutné k avizovanému růstu. Taneční krůčky, které na parketu někteří předváděli, připomínaly začátečnické a nerozvážné chování účastníků kurzu. Objevily se ale i výjimky, tanečníci, kteří svým dusotem a humpoláckým stylem pošlapali všechny střevíčky přítomných dam. I tak by se v nadsázce dalo popsat jednání politické reprezentace hledající jen ztěžka řešení problému, který bobtná už několik let.

CELÝ ČLÁNEK

zdroj http://www.halonoviny.cz

 

 

M2IzZjdjZm