http://www.webareal.cz/kscmbreclav/7-Zpravodaj-OV-KSCM

» Naši představitelé
Naši představitelé

PŘEDSEDA OV KSČM BŘECLAV

JUDr. Stanislav Šprtel

       

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ OV KSČM BŘECLAV

MVDr. Ivanka Laucká

MÍSTOPŘEDSEDA OV KSČM BŘECLAV   

Jan Kadlec

ČLENOVÉ VV OV KSČM BŘECLAV

JUDr. Stanislav Šprtel

MVDr. Ivanka Laucká

Jan Kadlec

Antonín Šišulák

Kateřina Stiglerová

Adriana Lehutová

ČLENOVÉ OV KSČM BŘECLAV

JUDr. Stanislav Šprtel

MVDr. Ivanka Laucká

Jan Kadlec

Antonín Šišulák

Kateřina Stiglerová

Adriana Lehutová

Marián Dačo

Ludmila Živná

Valtr Lyčka

RSDr. Jan Hájek

RSDr. Antonín Kresničer

Dagmar Švendová, BA, LL.M.

Martin Florus

 

x x x x x x x

 

ZWI3Y