O nás, kontakty

Kdo jsme a co chceme

Komunistická strana Čech a Moravy je politickou stranou. Pro své označení používá zkratku KSČM. KSČM je právnickou osobou, působící na území České republiky. Sídlem ústředních orgánů KSČM je Praha.Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.

KONTAKTY

OV KSČM Břeclav
Svatoplukova 620/16
690 02 Břeclav
tel: +420 519 321 303
e-mail: ov.breclav@kscm.cz
Mobil: + 420 725 646 074
www.kscmbreclav.cz

 

Předseda Okresního výboru KSČM Břeclav
JUDr. Stanislav Šprtel
Kontakt: 725 646 074

Hospodářka
Adriana Lehutová
Kontakt: 739 616 352

OSTATNÍ KONTAKTY

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Praze
Politických vězňů 9
111 21 Praha
Telefon: 222 897 111
e-mail: leftnevs@kscm.cz
www:http://www.kscm.cz

Haló noviny
Politických vězňů 9
111 21 Praha

Telefon: 222 897 111
e-mail : halo@mbox.vol.cz
www : http://www.halonoviny.cz