Příspěvky a videa z odborného semináře buď SOCIALISMUS nebo BARBARSTVÍ

Městská organizace KSČM v Brně pro vás připravila ohlédnutí za V. ročníkem brněnského odborného semináře buď SOCIALISMUS nebo BARBARSTVÍ, který se konal 19. června 2021, ústředním tématem ročníku byla současná levice – charakter a možnosti. Přinášíme vám sborník textů a videa z vystoupení jednotlivých řečníků.