Setkání bývalých ochránců státních hranic

V sobotu 29.srpna 2020 se v Břeclavi, v Domě školství konalo setkání bývalých ochránců státních hranic. Akci organizovala Jihomoravská Krajská rada KČP, z.s. a celkové zajištění prováděla OR KČP v Břeclavi za přispění MěR ČSBS v Břeclavi.

Tohoto setkání se zúčastnili jako hosté i přátelé z jiných krajských organizací KČP a to z Ostravy, Olomouce, Bratislavy a jiných částí ČR. Celkem se sešlo kolem stovky příslušníků a sympatizantů KČP. Na úvod všechny přítomné přivítal předseda OR KČP v Břeclavi přítel Jaroslav Baťka. Přítomné hosty představil  předseda JmKR KČP přítel Miroslav Vlašín. Zazněl husitský chorál  “Ktož jsú boží bojovníci” a  hymny České a Slovenské republiky. Následoval projev Doc. PhDr. soudruha Miroslava Grebeníčka, CSc. , který se věnoval 75. výročí osvobození Československa. Se svými zdravicemi vystoupili i přítomní hosté. Byli zde představeni kandidáti KSČM pro krajské volby 2020. Nejaktivnějším členům byla předána různá ocenění. Na závěr bylo schváleno provolání NR KČP  k současné situaci.

Následoval kulturní program ve kterém vystoupil Karel Gott revival Morava v podání Josefa Boudy a Radka Vernera. Byla zde velká tombola a daly se vyhrát hodnotné ceny. Rozcházeli jsme se v dobré náladě.

SM

Fotogalerie