http://www.webareal.cz/kscmbreclav/7-Zpravodaj-OV-KSCM

KONTAKTY

OV KSČM
Svatoplukova 16
690 02 Břeclav
tel: +420 519 321 303
ov.breclav@kscm.cz
Mobil: + 420 725 646 074
www.kscmbreclav.cz

Tajemník OV KSČM

Telefon: + 420 519 373 769, E-mail: tajemnik.breclav@kscm.cz

Objednatel: KSČM

Zhotovitel: OV KSČM Břeclav

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

http://www.ksm.cz/

https://davdva.sk/

http://marxismus.cz/

https://www.kscm.cz/

http://seniori-slza-breclav.webnode.cz/

http://www.kscm-brno.cz/

HTTP: www.nasepravda.cz

Facebook: https://www.facebook.com/nasepravda.cz/

 

 


Komunistická strana Čech a Moravy

 Sledujte také stránky https://www.kscm.cz/

Dětský den 2019

Moravská Nová Ves - vzpomínka na Jana Černého

2.5.2019 tomu bylo právě 75 let od chvíle, kdy navždy dotlouklo srdce mladého odvážného komunisty Jana Černého z Moravské Nové Vsi, člena 5. ilegálního výboru KSČ.  2.května 1944 byl nacisty popraven. Poklonit se jeho památce přišli občané, kterým není lhostejné překrucování historie a neúcta k našim hrdinům. Za ÚV KSČM položil kytičku a poklonil se památce Jana Černého 1. místopředseda s. Petr Šimůnek. Za OV KSČM v Břeclavi promluvil předseda s. Stanislav Šprtel a za místní občany vzpomněl na Jana Černého s. Vlastimil Maděra. Čest jeho památce.

Fotografie ve fotogalerii                 

Milan Svrček

1. máj 2019

Asi 200 občanů Břeclavi a blízkého okolí přišlo před Dům školství v Břeclavi oslavit 1.máj, svátek práce. Zazněla Česká státní hymna a soudružka Ivanka Filipská přednesla krásnou báseň k dnešnímu dni. Pak se slova  ujala  moderátorka dnešních oslav 1.máje s.Marta Strušková, která přivítala všechny přítomné a zvláště starostu Tvrdonic a našeho krajského zastupitele s.Zdeňka Tesaříka, předsedu OV KSČM v Břeclavi s.Stanislava Šprtela, předsedu OR KČP v Břeclavi přítele Jaroslava Baťku, předsedu ČRS s.Antonína Kocmana a za mladé komunisty Kristinu Lehutovou, členku ÚR KSM. Hlavní politický projev přednesl s. Tesařík a svoje pozdravy dnešnímu svátečnímu dni přednesli i ostatní hosté. Písní práce byla zakončena politická část dnešních oslav a všichni se odebrali do zasedacího sálu Domu školství, kde byla připravena ochutnávka 610 vzorků vín našich vinařů. Během odpoledne nás navštívil poslanec PS PČR soudruh Miroslav Grebeníček a předseda OV KSČM ve Znojmě s. Miroslav Vlašín. K dobré náladě vyhrávala cimbálová muzika Hudci s primášem Petrem Uhlířem z Lanžhota. Byla to krásná oslava 1.máje.                                                                

Další fotografie ve fotogalerii.           

Milan Svrček

1. máj 2019

Vážení spoluobčané, vinaři, degustátoři!

Komunistická strana Čech a Moravy, Okresní výbor KSČM Břeclav, pořádá dne 1. května oslavu Svátku práce spojenou s ochutnávkou vína pořádanou KČP  v Domě školství na ulici 17. listopadu, od 10:00 do 16:00 hod.

Věříme, že i Vy své vzorky (2 lahve) na výstavu přihlásíte, a tak naše tradice bude zachována. Vámi dodané vzorky nejsou předmětem prodeje a proto nepodléhají z Vaší strany žádnému zdanění, ani evidenci. Abyste mohli své víno prezentovat a tím představit výsledek Vaší celoroční práce, prosíme Vás o připravení Vámi určeného počtu vzorků na degustaci a výstavu. Zároveň žádáme o čitelné a správné označení štítků, aby při přepisování nedošlo k chybnému označení. Prázdné láhve na vzorky jsou připraveny na OV KSČM. Svoz vzorků na určené místo musí být ukončen nejpozději 15. dubna 2019. (tel. Lehutová 739 616 352, Kresničer 721 347 830)

Současně Vás žádáme o zajištění degustátorů. Bodování vína proběhne ve čtvrtek 18. dubna 2019 v době od 14:00 hod. v prostorách Okresního výboru na Svatoplukově ulici 620/16, na které Vás tímto zveme.

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na ochutnávání Vašich vzorků 1. května 2019 v Domě školství.

OV KSČM Břeclav

Brněnský odborný seminář řešil téma Socialismus, nebo barbarství?

Pohled do jednacího sálu brněnského odborného semináře. FOTO – Václav ŽALUD

Aktuální témata »Socialismus, nebo barbarství? My, EU, NATO - jak dál?« řešil v sobotu v Brně nový ročník Brněnského oborného semináře. Předcházela mu vzpomínka s pietním kladením kytic k pamětní desce vyhnání 350 000 Čechů ze svých domovů německými okupanty v letech 1938 až 1945.

U pamětní desky nacistické zvůle vzpomněl předseda Městského výboru KSČM v Brně Martin Říha události před 80 lety, kdy se souhlasem našich spojenců - Francie a Velké Británie - začala okupace naší vlasti nacistickými vojsky německého wehrmachtu. Následovalo šest let teroru páchaného na našem národě. Zahynuly při něm statisíce spoluobčanů, jejichž odkaz si nyní připomínáme. Trvají snahy toto období zlehčovat, a dokonce se omlouvat Němcům za to, jak nadšeně vítali před 80 lety svého vůdce v Brně. Mladí jsou ve svém myšlení manipulováni a vychovávání k nevědomosti. Proto jim musíme ukázat pravdu, aby podobnou zkušenost nemuseli získat na vlastní kůži. Říha pozval spoluobčany na pietní akt 26. dubna v 16 hodin na Čestném pohřebišti Sovětské armády na Ústředním hřbitově v Brně ke vzpomínce na naše osvoboditele.

M. Říha a A. Lehutová u pamětní desky vyhnaným 350 000 Čechů

 

V hlavním projevu u pamětní desky zdůraznila tajemnice OV KSČM v Břeclavi Adriana Lehutová poučení z těchto tragických událostí pro dnešek. 15. března 1939 se do Čech a Moravy vrátila zima, tma a beznaděj na obrněných vozech hitlerovského Německa. Obsadily zbytek území, které bylo od září 1938 okousáno nacistickým predátorem. Francie, Velká Británie a Itálie nás předhodily Hitlerovi v domnění, že pak neuskuteční válečné vyhrůžky, kterými strašil Evropu. Jak šeredně se mýlili, zjistili v dalších šesti válečných letech. Příslušníci německé národnostní menšiny zejména v Praze, Jihlavě, Olomouci a Brně oslavovali a nadšeně vítali vojáky Říše. V Brně se místní Němci nemohli dočkat, proto už v noci na 15. března 1939 obsadili důležité úřady, šestnáctého března vydal Hitler výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Republika tím na šest let skončila. Svobodu vybojovaly jihu Moravy až sovětské tanky v dubnu 1945. Na počest našich osvoboditelů zazněla u pamětní desky báseň v podání Aleny Vimrové.

My, EU, NATO - jak dál?

Celostátní odborný seminář uvedl příspěvek jeho spolupořadatelky Dagmar Švendové z Břeclavi, koordinátorky organizace Transform! Europe pro střední a východní Evropu. Jde o panevropskou síť 34 levicových organizací z 22 zemí. Švendová varovala před vyostřováním boje o moc mezi supervelmocemi USA, Ruskou federací a Čínou v době, kdy se EU otřásá v základech a posilují vliv ultrapravicové, nacionalistické, euroskeptické a populistické organizace. »Bezpečnost Evropy nemůže být dosažena zbrojením a militarizací, ale jen odzbrojováním! Nezbytný je vznik nového mírového hnutí. Politická levice musí podporovat demilitarizaci Evropy, koncept neutrality a přicházet s alternativami, jako je neutrální jaderná zóna v severní Evropě, ve středovýchodní Evropě (Rakousko, ČR, SR, Maďarsko a Polsko) i v zemích bývalé Jugoslávie,« zdůraznila Švendová. Posteskla si, že EU pod vedením předsedy EK Junckera směřuje naopak k militarizaci, a dodala: »Před volbami do EP se s obavou ptáme, jakou že Evropu vlastně chceme?«

CELÝ ČLÁNEK

zdroj http://www.halonoviny.cz

Oslava MDŽ v Břeclavi

9.března 2019 se konala oslava svátku MDŽ v Břeclavi.

Ve čtrnáct hodin se sešlo v Domě školství v Břeclavi asi 140 účastníků oslav MDŽ. Byly zde ženy všeho věkového složení od babiček, maminek a dcer či vnuček, ale byli zde i muži, kteří doprovodili svoje ženy či partnerky. Slavnostní odpoledne zahájil předseda OR KČP v Břeclavi s.Jaroslav Baťka, který přivítal všechny přítomné a popřál všem dobrou zábavu.

Krásnou básní popřála ženám k svátku s.Adriana Lehutová.

Za pořádající organizaci Městské rady KSČM v Břeclavi vystoupil předseda s.Vladimír Chmela, omluvil nepřítomného předsedu OV KSČM v Břeclavi s.Stanislava Šprtela, přivítal všechny přítomné a zvláště naše městské zastupitelky za KSČM paní Hanu Dědovou a s.Dagmar Švendovou. V krátkosti seznámil přítomné s historií MDŽ a popřál všem ženám k jejich svátku s přáním dobré zábavy při dnešní oslavě.

Se svým přáním k MDŽ vystoupila zastupitelka města Břeclavi za KSČM a kandidátka voleb do EP za KSČM v Jihomoravském kraji s.Dagmar Švendová a popřála všem ženám k jejich svátku.

Za mladé komunisty pronesla zdravici s.Kristina Lehutová.

Soudružka Marta Strušková pak přivítala na pódiu folklorní soubor Břeclavánek, který v krásném pásmu scének a písniček obveselil všechny přítomné v sále. Jejich vystoupení provázel bouřlivý potlesk. Na závěr poděkovala s.Strušková vedoucím Břeclavánku za práci s dětmi, za udržování tradic a kulturního dědictví našich předků a s.Baťka jim předal kytičky k dnešnímu svátku MDŽ.

Následovala volná zábava, kde k poslechu a tanci vyhrávala reprodukovaná hudba. Na občerstvení ženy dostaly kávu, pečené cukroví, které si samy upekly (napekla s.Ivanka Laucká, pozn. webu) a dále co si kdo přinesl.

Byla zde velká tombola, kde se přítomní podělili o 100 výherních cen.

Byla to pěkná akce a ženy odcházely spokojené. 

Svrček Milan                        

Fotografie ve fotogalerii

Odkaz na petici USA a EU se musí zdržet zasahování do vnitřních záležitostí Venezuely

https://www.transform-network.net/cs/blog/article/petition-against-interfering-in-venezuela/

Slováci neuznali Guaida

VEĽKÉ VÍŤAZSTVO ĽAVICE: SLOVENSKÁ REPUBLIKA NEUZNÁVA GUAIDA!

Slovensko neuznalo nelegitímneho a nikým nevoleného „prezidenta“ Guaida.

Robert Fico: POKUS O LIKVIDÁCIU POLITICKÉHO REŽIMU

Hlavný dôvod, prečo je o Venezuelu taký záujem, je opäť ropa. Slovensko sa v podobných prípadoch musí jasne riadiť zásadou nezasahovania do vnútorných záležitostí danej krajiny a môžeme akurát tak podporiť politický dialóg vo Venezuele.

Ľuboš Blaha: VEĽKÉ VÍŤAZSTVO ĽAVICE: SLOVENSKO NEUZNÁ GUAIDA! 
Milí priatelia, posledné dni prakticky nespím a od rána do večera riešim Venezuelu. Hľadal som podporu medzi poslancami a v strane Smer, v SNS, študoval podklady, precizoval argumentáciu. Dnes ráno som rokoval s ministrom Lajčákom. A po tomto šialenom tempe dnes konečne môžem potvrdiť, že Slovenská republika neuzná amerického nohsleda Guaida a zaujme k Venezuele neutrálny postoj, a teda nebude nasledovať väčšinový postoj EÚ a USA. Som na to neuveriteľne hrdý. Budeme si ctiť národnú suverenitu Venezuely a odmietneme akékoľvek vojenské riešenia. Toto sa mi podarilo vyrokovať a cítim obrovské zadosťučinenie, že Slovensko sa nepridá na stranu vojnových štváčov a porušiteľov medzinárodného práva.

MUCHAS GRACIAS, ROBERT FICO :-)
Pripájam video Roberta Fica, lídra Smeru, ktorý sa k Venezuele vyjadril pred chvíľou a podporil postoj, ktorý presadzujem aj ja – Slovensko nesmie zasahovať do vnútorných záležitostí Venezuely a musí odmietnuť druhý rak. Za tento postoj som Robertovi Ficovi úprimne vďačný. Opäť potvrdil, že je ľavičiar, vlastenec a bojovník!

NEJDE O KAMARÁTSTVO, ALE POLITIKU
Ďakujem aj ministrovi Lajčákovi za korektný rozhovor, ktorý sme mali. Ani jeden z nás asi nemá chuť predstierať, že sme najlepší kamaráti. Áno, máme medzi sebou mnoho rozličných názorov na zahraničnú politiku a bolo to cítiť aj dnes na eurovýbore. Polemika však nebola osobná, ale vecná. Tak to má byť. A dôležité je, že sa minister vyjadril, že nemôže uznať Guaida bez politického mandátu a bude rešpektovať názor strany Smer. Toto je tou najdôležitejšou správou dňa. Večer ešte zavesím svoj príspevok, ktorý som mal dnes na výbore – nenechal som na amerických militaristoch nitku suchú. Ale v tejto chvíli – video Roberta Fica. Vypočujte si, stojí to za to. Klobúk dolu.

Komentáre

Slavomíra Kotrádyová, DAV DVA
Bravó, som na Vás hrdá!!! Pána Fica som si vždy hlboko vážila a odteraz si ho budem vážiť ešte viac!!! Ľahšie sa mi dýcha! Pokoj a mier dobrým ľuďom Venezuely!

Dagmar Gregorová, DAV DVA
Som hrdá na moju rodnú krajinu,že nie je mopslikom USA a EÚ,že má svoj vlastný názor.A ďakujem pánom Ficovi a Blahovi,za ich postoj!Som na vás hrdá páni!Ľudu Venezuely a prezidentovi Madurovi prajem veľa síl v boji s americkou Hydrou!Čestní ľudia celého sveta sú s vami!

David Diczhazy, DAV DVA
Som rád postojom Slovenska, ale aj prekvapený, že sa nepcháme do zadku svojim pánom ako väčšinou…kto vie, čo sa deje…

Jalal Suleiman, KSS 
Je to víťazstvo zdravého rozumu. Víťazstvo anti militarizmu. Víťazstvo nositeľov zvrchovanosti SR ku ktorým patríme aj my komunisti, vlastenci a mierumilovní Slováci

 zdroj https://davdva.sk/

Demonstrace proti zdražování

Přijďte vyjádřit svůj názor na zdražování!

 

Nový rok přinesl další zdražení. Premiér Andrej Babiš prezentuje řadu sociálních opatření, nově platných od 1. ledna 2019, která jsou chvályhodná – například růst průměrných penzí. Jenže zvýšený příjem mnohých domácností bude současně odčerpán na zvýšené výdaje. Co tomu říkáte?

Máte naprostou pravdu. Na jedné straně se přidá pár stovek, na straně druhé o ně hned zase lidé přijdou, respektive přijdou o víc. Vždyť kam se podíváte, tam se zdražuje. Potraviny, hygienické potřeby, léky, náklady na bydlení, prostě věci, bez kterých se člověk neobejde. Zvýšení cen energií, tepla a vody od nového roku bude stát domácnosti další výdaje. Například čtyřčlennou domácnost to přijde na zhruba 1300 korun ročně navíc.

 

A co je podstatné, obrovsky narůstá nerovnost mezi lidmi. Jedni berou stamiliony měsíčně, druzí nemají na školní obědy pro svoje děti a na základní životní potřeby vůbec. A nejde jen o samoživitelky nebo důchodce. Týká se to i těch, kdo pracují, ale pobírají minimální mzdu nebo nízký plat. Člověk pracuje, má pravidelný příjem, ale přitom má existenční problémy a zápasí s nedostatkem. Pro tento stav, který se týká stovek tisíc našich občanů, se vžil nový termín pracující chudoba. Jde o okrádání těch, co pracují pro pohádkové zisky bohatých.

Proti zdražování připravujete na sobotu 26. ledna demonstraci. Kdy a kde? Které jsou pořádající organizace?

Demonstraci Společně proti zdražování pořádá KV KSČM Praha s podporou dalších organizací (Komunistický svaz mládeže, Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, Levicové kluby žen, Spojenectví Práce a Solidarity ad.) a uskuteční se, jak jste již řekla, v sobotu 26. ledna od 14 hodin na Václavském náměstí (»u koně«) v Praze.

CELÝ ČLÁNEK

zdroj http://www.halonoviny.cz/

 

ZTJlNj